Trygg kuvøsetransport i hele Vestre Viken

Paramedics på 626-bilen har fått opplæring på nyfødtintensiv ved Drammen sykehus. I et nytt tverrfaglig samarbeidsprosjekt.

Publisert 08.03.2024
Sist oppdatert 18.03.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde ved siden av en maskin
Kompetansedeling: Det tverrfaglige teamet har stor respekt for hverandres roller og erfaring – og samarbeider om pasientsikkerheten til de nyfødte barna. Fra venstre Eira Strand Ottesen, stedfortreder og fagutviklingssykepleier Msc Barnesykepleier, Grete Magerøy, fagutviklingssykepleier NI, Geir Otto Rislien, paramedic 626, og Thomas Fragell, fagutvikler og paramedic 626.

   Vi har hatt en vellykket opplæring av ambulansemedarbeidere som skal jobbe med transport av syke nyfødte, sier Elisabeth Figenschou, avdelingsleder nyfødtintensiv. 

  Dette er et samarbeid som viser at vi har mye å lære av hverandre, selv om vi jobber med ulike fagområder. Mange av utfordringene vi står i, i en arbeidshverdag, har likheter og det har vært spennende å utveksle erfaringer og kunnskap.

Figenschou viser videre til at en iboende respekt for hverandre gir grunnlag og rom for læring. 

– En gjensidig ydmykhet for hverandres kompetanse og fagområder har vært gjennomgående, både fra oss på nyfødtintensiv (NI) og de som hospiterer fra legebil 626, forteller hun.

Transport av syke nyfødte

Legebil 626 og intensivambulansen bemannes av anestesilege og en paramedic - og har hovedansvaret for kuvøsetransport i Vestre Viken.

– Vi er stolte over at vi har ansvaret for transporten av syke nyfødte på tvers av Vestre Viken. Med et mer effektivt og trygt transportsystem fra Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

– Det er ikke så mange transporter av syke nyfødte gjennom året – og det er viktig at vi sikrer riktig kompetanse. Derfor er vi glade for å øke kunnskapen innen fagområdet med dette samarbeidsprosjektet og opplæring hos nyfødtintensiv, sier Thomas Fragell, fagutvikler 626.

Årshjul for opplæring og kompetanse

I januar hospiterte paramedics på nyfødtintensivavdelingen som en del av årshjulet for opplæring.

En mann iført rød jakke

Hospitering: Geir Otto Rislien har 30-års erfaring som paramedic og de siste 12 år fra intensiv ambulansen. – Jeg synes det har vært veldig positivt å lære av de flinke kollegaene på nyfødtintensiv. Neste gang vi får en slik transport, er jo også tempo og tid et tema, men nå har jeg fått med meg en viktig realkompetanse, sier han.

  – Våre medarbeidere  får et årshjul der alle skal ha x antall hospiteringstimer inne på både NI og anestesiavdelingen. Målet er videre at sykepleiere skal ut  i praksis hos oss også, slik at vi kan utveksle utveksle erfaringer og kunnskap begge veier, forteller Thomas.

Sammen med fagrådgiver ambulanse, Birgitte Larsen, har han jobbet frem årshjulet for opplæring og kompetanse. Videre samarbeid om praksis og hospitering har vært med Elisabeth Figenschou, avdelingsleder på nyfødtintensiv, Drammen sykehus.

Hun viser til en god og imøtekommende dialog i utarbeidelsen av det tverrfaglige samarbeidet.

– Vi har vært entusiastiske og interessert i å finne faglig robuste og gode løsninger. Seksjonsoverlege, Tobias Maria Reiering, og fagutvikler, Grete Magerøy, har bidratt med undervisning og fagkunnskap.

– Alle fagutviklere, utvidet lederteam og A-vaktssykepleiere har bidratt med gode læringssituasjoner og sikret et best mulig utbytte av hospiteringen, sier Figenschou. 

En mann som står ved siden av en maskin

Guru: Grete Magerøy, fagutviklingssykepleier NI, blir omtalt som «guru» av kollegaene for hennes kompetanse om barna på nyfødtintensiv. Nå underviser hun paramedics i teknikker og fagområdet -  slik at transporten for de aller minste barna blir best mulig.