Legebilen og intensivambulanse i døgndrift fra februar

Fra 5. februar 2024 starter Vestre Viken HF opp med drift av legebil 626 og intensivambulanse hele døgnet - 365 dager i året.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.01.2024
En gruppe mennesker i røde og gule dresser står ved siden av en gul bil
Intensivambulansen med personell foran akuttmottaket på Bærum sykehus.

I Vestre Viken etableres det nå et tettere samarbeid mellom sykehusene og de prehospitale tjenestene. 

Frem til nå har Vestre Viken HF hatt legebemannet ambulanse og legebil 626 i drift kun på dagtid, men fra 5. februar 2024 starter Vestre Viken opp med drift av legebil 626 og intensivambulanse hele døgnet - alle dager i året. 

Hovedansvar for transporten av syke nyfødte

Legebil 626 og intensivambulansen bemannes av anestesilege og en paramedic. Legebil 626 er i praksis utstyrt på linje med et ambulansehelikopter, og driftes av Luftambulanseavdelingen i Vestre Viken. Personellet på 626 skal håndtere transport av syke nyfødte fra Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus i tillegg til intensivtransporter og primæroppdrag i samarbeid med ambulansetjenesten i Vestre Viken. 
 
- Intensivambulansen vil få hovedansvaret for transporten av syke nyfødte ved Bærum sykehus og gjør at man får et mer robust system for transport fra Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus, sier Hans Christian Stoud Platou, fagsjef medisin i prehospitale tjenester i Vestre Viken HF.
 

Raskere og bedre legehjelp

- Vi ser at samfunnsutviklingen og funksjonsfordeling mellom sykehus gjør at vi må være mer robuste prehospitalt. Døgnbemannet legebil og intensivambulanse gjør at vi kan gi raskere og bedre legehjelp, når det er nødvendig, sier Stoud Platou. 
 
Totalt sett er det ikke så mange transporter av syke nyfødte i løpet av året. Legebilen vil derfor også kunne rykke ut til andre oppdrag i AMK-området til Vestre Viken. Intensivambulansen vil være stasjonert ved Drammen sykehus. Det er fortsatt Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for AMK-området og den øvrige ambulansetjenesten i Asker og Bærum.

Komplisert turnus-puslespill

Halvparten av vaktene på legebil og intensivambulansen vil bli dekket av overleger fra anestesiavdelingen på Bærum sykehus. De andre legene på legebilen og intensivambulansen jobber hovedsakelig på sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.

- Det gjøres et komplisert arbeid for å samordne arbeidsturnusen mellom fire sykehus og prehospitale tjenester. Dette hadde aldri gått uten innsatsen og samarbeidet mellom lederne og de ansatte på anestesiavdelingene i Vestre Viken, forteller Hans Christian Stoud Platou. 
 
SE VIDEO FRA LEGEBIL 626: