Tre ansatte ved Drammen sykehus er satt i karantene

De ansatte er satt i karantene etter å ha vært i kontakt med en asymptomatisk pasient.

Publisert 22.09.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

Pasienten de ansatte var i kontakt med utviklet symptomer på Covid-19 dagen etter sykehuskontakten.

Vedkommende pasient er senere bekreftet Covid-19 positiv og smitteveien er kjent. Den smittede pasienten har ikke vært i nærkontakt med andre pasienter.

At tre ansatte er i karantene får ingen konsekvens for den daglige driften.
Vestre Viken har gode prosedyrer, og de ansatte som er satt i karantene følges tett opp.

Denne artikkelen er over to år og ikke oppdatert i henhold til dagens retningslinjer innen smittevern.