Traineeordningen gir nye sykepleiere trygge rammer

Seks nyutdannede sykepleiere startet sitt løp som traineesykepleiere, og vil i løpet av to år være innom tre forskjellige avdelinger ved Vestre Viken.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 28.09.2022
Traineesykepleiere
Bak: Rådgiver i bemanningssenteret, Cecilie Bergskås. Foran f.v: Sykepleier-traineer Eline Tønnessen, Sara W. Stenberg, Henriette Haslestad, Rachel Chindini, Knut Erik W. Ødegården og Lene Mathilde V. Staknes.

Traineeordningen gir god kompetanse og bred erfaring 
De nyansatte traineesykepleierne er fast ansatte i bemanningssenteret, men de hører til forskjellige sykehus. Av de seks nyansatte traineesykepleierne er det to som holder til ved Kongsberg sykehus, tre ved Bærum sykehus og en ved Drammen sykehus. I løpet av deres to år som traineer skal de være på tre forskjellige avdelinger.


– Tanken med det er jo både at de skal få vite litt om hva slags muligheter som finnes, og at de kan bygge seg opp en kompetanse og få en bred erfaring. Både fagmessig, men også at de får læring om organisasjonen og hvordan Vestre Viken fungerer, forteller Cecilie Bergskås som er ansatt som rådgiver i bemanningssenteret. 

Bredt fagfelt
Fagfeltet innenfor sykepleie er bredt, og det er mange karrieremuligheter. Som nyutdannet sykepleier kan det være vanskelig å vite hvilken vei man ønsker å gå. Da er traineeordningen gull verdt. 


–  For min del var jeg veldig usikker på hva jeg ville jobbe med fordi sykepleie er så bredt, og det er så mye å velge ut i fra. Når jeg hørte om traineeordningen tenkte jeg det var en veldig fin mulighet til å prøve seg ute på ulike avdelinger, og på en måte navigere litt og finne ut av hva jeg liker, forteller traineesykepleier Rachel Chindini. 

Traineesykepleier Knut Erik W. Ødegården forteller at de i løpet av studieperioden har vært  i praksis, men at det er begrenset hvor lang praksisen er på de forskjellige avdelingene. Da kan det være vanskelig å få et helhetlig inntrykk av hvordan det er å jobbe fast på der de har praksis. 


Trygge rammer 

Overgangen fra å være student til å ha fast jobb kan for mange komme som et sjokk. Det er en helt ny hverdag å forholde seg til, og i tillegg kan det være utfordrende å være ny på en avdeling hvor man ikke kjenner noen. Cecilie Bergskås forteller at for å være traineesykepleier kreves det en viss grad av robusthet og omstillingsevne. Traineeordningen skal sørge for å gi trygge rammer i overgangen og ved bytte av avdelinger. 

– Traineesykepleierne følges opp med samtaler og veiledning underveis, så de får tryggere rammer i overgangen fra å være student til å ha skiltet med sykepleier på seg. Det å kunne ha noen ekstra rammer og veiledning, og ikke minst det å lage et fellesskap med erfaringsutveksling underveis, tror jeg er viktig for en god og trygg start.

Alle traineene er enige om at de gleder seg til å starte opp med ordningen, og er veldig spente på de to neste årene.