Totalautomasjon fra rørpost til prøvesvaret foreligger

I nytt sykehus sørger rørpost og en ny analysehall for effektiv og sikker håndtering av blodprøver.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 29.06.2023
Sist oppdatert 11.01.2024
I dag utføres det årlig mer enn 5,5 millioner analyser på medisinsk biokjemi på Drammen sykehus. Antallet analyser vil øke i nytt sykehus, da flere seksjoner skal inn i de nye lokalene for analysehallen. I tillegg er det høye forventninger til at resultatene skal komme raskt, fortsatt med høy kvalitet og standardisert svartid. 

I nytt sykehus i Drammen blir det én stor analysehall på over 350 kvadratmeter. 

Toppmoderne teknologi

Analysehallen på nytt sykehus i Drammen er midtpunktet for alle analyser av blod- og urinprøver. Den er høyteknologisk og helautomatisert. Totalautomasjonen sikrer at analysene gjennomføres korrekt, raskt og med høy kvalitet. 
De ulike analyseinstrumentene er koblet sammen med et transportbånd. Alle prøver sendes med rørpost fra de ulike avdelingene i sykehuset, og settes direkte på transportbåndet som frakter prøvene rundt til de ulike analysestasjonene.  
 
Line Bugge Klem Steffarud arbeider som seksjonsleder for biokjemi i Drammen sykehus. Hun ser mange fordeler med det nye systemet som skal implementeres i nytt sykehus. 

-Ny, moderne og attraktiv arbeidsplass med totalautomasjon og høyteknologi, gir mulighet for kompetanseutvikling, økt analyserepertoar og enda raskere prøvesvar, sier hun. 

Ny arbeidsmåte

Totalautomasjonen medfører også en helt ny arbeidsmåte for medarbeiderne på laboratoriet. 
  • Det blir forenklede prosesser og færre manuelle arbeidsoperasjoner, som forflytting av prøverør
  • De ansatte får mer tid til kvalitetsarbeid og validering av prøvesvar
  • Mottak og behandling av prøvene effektiviseres ved totalautomasjonen
  • Rørpost og totalautomasjon antas å redusere svartiden fra blodprøvetaking til prøvesvar foreligger
  • Raske og riktige prøvesvar gir også en god pasientsikkerhet, og bidrar i høy grad til optimal pasientbehandling
 
Illustrasjonsbilde av kontrollrommet ved siden av analysehallen

Illustrasjonsbilde av kontrollrommet ved siden av analysehallen

- Jeg gleder meg til en ny arbeidshverdag i en fullautomatisert analysehall med det nyeste innen instrumentering, til det beste for pasientene og rekvirentene sier Trine-Lise Kristensen, som er overbioingeniør med 40 års erfaring.

Aktiv medvirkning avgjørende

Arbeidet med anskaffelsen av ny analysehall har vært kompleks, og pågått over to år, med bred medvirkning av totalt rundt 50 ansatte fra ulike fagområder. Tiden har gått med til befaringer, referansebesøk, leverandørpresentasjoner, utarbeidelse av kravspesifikasjon og forhandlinger rundt selve anskaffelsen. 

​Alle sykehus i Vestre Viken involvert

Labmiljøet i Vestre Viken uttrykte tidlig i prosessen et sterkt ønske om at løsningen til analysehallen må kunne tas i bruk på alle sykehus i Vestre Viken, og det ønsket ble ivaretatt i anskaffelsen. Løsningen som er valgt kan brukes på alle lokasjoner. Utstyret tilpasses de enkelte sykehusene, men følger de samme prinsippene og arbeidsmåtene. 

Ringerike sykehus først ut

Allerede før nytt sykehus står ferdig vil Ringerike sykehus ta i bruk den nye løsningen. Det er mye forberedelser som må til med ombygging av eksisterende lokaler, innkjøring og testing av ny instrumentering, samt opplæring av de ansatte. Arbeidet med dette er i gang, og estimert driftsoppstart er i første halvår 2024.
 
For nytt sykehus er det veldig positivt at løsningen blir operativ på Ringerike først. Hele labmiljøet vil være involvert i få løsningen opp og gå på Ringerike, og erfaringene derfra blir tatt med til de andre lokasjonene etterpå. Dessuten vil løsningen på Ringerike kunne brukes til opplæring av medarbeidere fra hele Vestre Viken. Det betyr redusert risiko ved implementeringen av den betydelig større installasjonen i den nye sykehuset, som skjer høsten 2024 med opplæring og innkjøring rett etter det. ​