To prosjekter tildeles Vestre Vikens innovasjonspris 2022

Årets innovasjonspris tildeles to prosjekter som har betydd mye for pasientenes tjenesteutvikling i Vestre Viken.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Innovasjonsprisen 2022 i Vestre Viken ble delt ut under ledersamlingen 1. september.
Innovasjonsprisen 2022 i Vestre Viken ble delt ut under ledersamlingen 1. september.

For første gang deles det ut innovasjonspris i Vestre Viken. To veldig gode prosjekter var blant de nominerte - derfor blir det i år to førstepriser.  

De to prosjektene som har fått Vestre Vikens innovasjonspris 2022 er:

  • ​Videosamtale med AMK 
  • Brukerstyrt Epilepsioppfølging
Innovasjonsprisen, som er på 15.000 kroner ble overrakt på ledersamlingen 1. september av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken. 

- En slik pris bidrar til å bygge en innovasjonskultur i Vestre Viken. Nytenkning er nødvendig for utviklingen av våre tjenester til det beste for brukerne, samtidig som det er med på å bygge et godt omdømme for Vestre Viken, sier Sommervoll. 

Kandidatene har blitt vurdert ut fra nytten for pasienten og helsetjenesten, arbeidets kvalitet og muligheten for spredning av innovasjonen til andre sykehus.

Videosamtale ​med AMK

Prosjektet «Videosamtale med AMK» har gitt AMK-operatørene i Vestre Viken mulighet til å starte en videosamtale med den som ringer for å få hjelp. 

Løsningen er utviklet i et innovasjonspartnerskap med Incendium AS. Den ble satt i drift i begynnelsen av april 2021 og har vært svært vellykket. Det er ikke bare AMK-operatørene som kan ha nytte av video. Derfor er det etablert en mulighet til å videreformidle video til legebilen i Drammen, slik at det kan gi råd og forberede seg best mulig på vei til ulykkesstedet. 

Tilbakemeldingene fra innringere er at det oppleves det som trygt og nyttig å kunne vise video fra et hendelsessted, da det kan være lettere å vise fram problemet på video, enn å beskrive det med ord.

Innovasjonspartnerskapet ble støttet med 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

- Det er veldig gøy å få en slik anerkjennelse. Vi er utrolig stolte av denne løsningen og den jobben som vi alle sammen har gjort for å få dette til, sier Lise-Mette Lindland, prosjektleder og avdelingssjef AMK. 

​​Brukersty​​rt oppfølging av epilepsi

Inspirert av en modell utviklet i Danmark, har Nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus innført brukerstyrt oppfølging for personer med epilepsi. 

Prosjektet startet opp i 2019 og har anskaffet en løsning som gjør det mulig for pasientene å selv styre sin oppfølging på sykehuset. Prosjektet har banet vei for brukerstyrt oppfølging på flere områder i Vestre Viken og er også tatt i bruk ved andre sykehus i Norge.

- Det kan være tungt og arbeidskrevende å finne nye løsninger på gamle problemer. Gjerne er det mest populært å gjøre alt som før, og vi vet jo heller ikke på forhånd om nye ideer vil fungere som planlagt. Derfor er det utrolig stas å få denne anerkjennelsen. Det motiverer til å jobbe videre i samme spor, sier Marte Roa Syvertsen, nevrolog og fagansvarlig i prosjektet. 

Dette prosjektet har også fått 750.000 kroner i støtte fra Helse Sør-Øst.​​

- Viktig for utv​iklingen av helsetjene​​ster

- Innovasjonsarbeidet i Vestre Viken er veldig viktig for utviklingen av våre helsetjenester og det er fint å kunne anerkjenne gode tjenesteinnovasjoner som Videosamtale med AMK og Brukerstyrt epilepsioppfølging med en innovasjonspris, sier Ulrich Spreng, direktør fag i Vestre Viken HF.