Teams som samhandlingsplattform

Utdanningsavdelingen i Vestre Viken har jobbet frem et tverrgående, overordnet team for LIS-utdanning som vil være tilgjengelig for alle leger og ansatte som jobber med LIS i Vestre Viken.

Publisert 27.06.2023

​​

Formålet med teamet er at det skal gi en god samhandling- og kommunikasjonsplattform som gjør det enklere å finne frem til nyttig og relevant informasjon, samt fremme dialog og interaksjon på tvers av fag eller lokasjon. 

Prosjektet er en forlengelse av piloten Teams for LIS som ble rullet ut sommeren 2022.

I arbeidet har spesielt innspill fra Utdanningsrådet i Vestre Viken og lokale tillitsvalgte fra Yngre legers forening (Ylf) vært nyttige og sammen har vi fått til å dekke flere av behovene som er etterspurt fra fagmiljøene. Det inkludere alt fra å ha oversikt over utdanningsutvalgene, til å ha en plass for å diskutere, utforme og holde internundervisning på tvers av lokasjon. 

I løpet av de neste ukene kan du som er involvert i LIS-utdanning kunne se teamet VVHF-X-LIS-utdanning i Teams. Her vil du finne nyhetssaker, tips og triks i kompetanseportalen, årshjul for kurs, digitale læringsressurser og mye mer. 

Fagspesifikke team til høsten

Neste trinn på veien i arbeidet med teamsgrupper blir å opprette fagspesifikke team per spesialitet for å styrke utdanning, fagutvikling og samarbeid på tvers av klinikkene. Utdanningsavdelingen vil etter hvert ta kontakt med utdanningsutvalgene for å komme i gang med arbeidet.

– Teams som verktøy muliggjør rask og smidig kommunikasjon på tvers av fag og lokasjon. Både innad i Vestre Viken, men vil også knytte de ulike fagmiljøene i HSØ bedre sammen. På denne måten kan alle leger holder seg informert, organisert og tilkoblet uansett hvor de er i jobbhverdagen. Dialogen oppdateres sømløst mellom eksempelvis PC og mobil, sier fagansvarlig for LIS-utdanningen, Anniken Riise Elnes.

– Som fagansvarlig får jeg nå en viktig og nødvendig kommunikasjonskanal som når ut til alle leger, utdanningsansvarlige leger og utdanningsutvalg. Dette muliggjør effektiv arbeidsflyt og det blir enklere å forankre ideer og endring med de som berøres direkte. Viktig informasjon kan distribueres i sanntid. En slik bred kommunikasjonskanal vil være til stor hjelp i en travel jobbhverdag hvor de fleste er kontinuerlig på farten, fastslår Elnes.​