Sykehuset begynner å reise seg

Ett av Norges største byggeprosjekter finner vi på Brakerøya.

Publisert 08.10.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

​Det er knyttet stor interesse rundt prosjekt nytt sykehus, noe som ikke er så rart ettersom det er ett av de største byggeprosjektene i Norge om dagen. Totalt areal for prosjektet er 122 000 kvadratmeter og funksjonsarealet er på 51 145 kvadratmeter fordelt på seks bygg.

Arbeidene med graving- og sikringskonstruksjoner ble ferdigstilt i sommer, og 18. mai startet arbeidet med pele- og betongarbeider for å klargjøre bygging av kjellerarealet. Dette arbeidet vil foregå frem til oktober 2021.


Dronefoto

Dronefoto fra Brakerøya

Kjellervegger

Det er flere prosesser som foregår på samme tid, og i den østlige enden av bygget er de første kjellerveggene under etablering. I den andre enden gjenstår det fremdeles litt grovarbeid, etterfulgt av peling før etablering av kjeller også i denne delen.

Bygg 50 (tidligere administrasjonsbygg på Brakerøya) er bygd om til prosjektkontor og tatt i bruk av prosjektorganisasjonen inkludert arkitekt og rådgivende ingeniør.

Kjelleren under etablering

Kjelleren under etablering

Byggekran

Første byggekran på plass

Gulv

Kjeller

Befaring på tomta

Mandag 21. september var styret i Vestre Viken, prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst og ledelsen i Vestre Viken på befaring på Brakerøya i forbindelse med et styreseminar.

I tillegg til å se byggearbeidene på sykehustomta fikk styret også et innblikk i hvordan det jobbes med å utvikle gode løsninger når det kommer til utformingen av det som skal finne sted inne på sykehuset.

Helse Sør-Øst har laget flere prøverom på Brakerøya for å kunne forstå hvordan det nye sykehuset blir i bruk i daglig drift gjennom å teste ulike løsninger og materialer.

Befaring

Befaring på Brakerøya

Prøverom

Prøverom

I tillegg til deltakerne på styreseminaret var også NRK Oslo og Viken med som en del av følget på befaring.

Se innslaget fra befaringen i NRK TV.

Se også dronefilm fra Brakerøya på YouTube.