Pasientsikkerhetsuka 2019

Styrker innsatsen for pasientsikkerhet

For første gang inviterer Vestre Viken til en hel uke med faglige seminarer med fokus på pasientsikkerhet.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 07.11.2019
Sist oppdatert 10.01.2024

–Det gjøres mye godt arbeide i Vestre Viken i dag, og målet vårt med denne uken er å styrke innsatsen for å kunne bli enda bedre på pasientsikkerhet, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

11.-18. november arrangerer Vestre Viken pasientsikkerhetsuke med faglige seminarer ved sykehusene for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt for å spre informasjon om hvordan helseforetaket jobber med pasientsikkerhet i det daglige.

Se video med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll:

 

Utvikle kompetanse og engasjement

- Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å dele kunnskap, ikke minst om det som går bra, sier Sommervoll og legger til:

– Vi ønsker å ha en nullvisjon for pasientskader. Vår målsetning er at ingen pasienter skal bli skadet på våre sykehus. Hvis det likevel skjer, må vi være åpne og ærlige, og undersøke nøye for å finne ut hvorfor dette skjedde. Vi må lære av hendelsene for å kunne unngå at det samme skjer igjen.

Ønsker alle velkommen

Gjennom Pasientsikkehetsuka blir det foredrag både på Bærum-, Drammen-, Kongsberg- og Ringerike sykehus, samt på Hallingdal sjukestugu og Blakstad sykehus. Målgruppen for de faglige seminarene er ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Pasienter, pårørende, besøkende og media er også velkomne til å delta på de åpne arrangementene. Noen av arrangementene gjennom uken er kun for spesielt inviterte – disse er markert i programmet.

Komplett program for hele Vestre Viken ligger her

Målrettet arbeid

Vestre Viken har klare planer for hvordan de vil jobbe målrettet med å løfte pasientsikkerheten fremover.

– Vi vil ta med oss all inspirasjon og lærdom som vi får gjennom aktivitetene i Pasientsikkerhetsuka. Dette vil være med på å gjøre oss enda bedre til å følge vår egen utvikling, gjennom systematiske innsatser og datafangst, sier Lisbeth Sommervoll.