Styret besøkte Kongsberg sykehus

Styret fikk god informasjon om Kongsberg sykehus da de besøkte - og holdt styremøte - på klinikken mandag.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 27.10.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Klinikkdirektør Stein-Are Agledal
INFORMERTE: Klinikkdirektør Stein-Are Agledal under mandagens styremøte i VVHF.

Med blant annet ny operasjonsstue, sterilsentral, stor satsing på medisin, palliativt team, styrket dagbehandling og ryggkirurgi fikk Kongsberg sykehus ved klinikkdirektør Stein-Are Agledal fortalt styret i Vestre Viken hva de jobber med - i tillegg til Covid-19. Styret i Vestre Viken holdt styremøte og besøkte Kongsberg sykehus mandag 26. oktober.

Samarbeider tett

Kongsberg sykehus har tett samarbeid med Drammen sykehus på flere områder. Dette er til fordel for pasientene slik at ventetiden for pasientene går ned. I tillegg blir det større fagmiljøer og økt samarbeid på tvers av klinikkene.

Ortopedi har ingen infeksjon på 500 dager, Kongsberg vant den interne Forbedringsprisen 2020 under Pasientsikkerhetsuka og overlege Kjell Berget ble kåret til årets overlege.

Et omfattende samarbeidsprosjekt er videoassistert sårbehandling. Kongsberg sykehus har opprettet en sårpoliklinikk som er et samarbeid med Kongsberg kommune og Øvre Eiker kommune.
Målet er at hjemmetjenesten og fastleger kan behandle sår lokalt under supervisjon fra sårpoliklinikken med bruk av video.

- Dette vil gi redusert belastning for pasientene, gi mer kompetanse til hjemmetjeneste og fastleger og det vil øke produktiviteten i poliklinikken, fortalte Stein-Are Agledal til styret.

Styrket akuttmottaket

Kongsberg  har et kontinuerlig forbedringsprosjekt for bedring av gjennomstrømming i akuttmottaket. Hensikten er å unngå crowding og å sørge for at alle pasienter får forsvarlig behandling og ikke må vente unødig i akuttmottaket.

Derfor har klinikkledelsen styrket akuttmottaket med en spesialist i akuttmedisin. Men også styrking av kompetanse ved at LIS2/3 (lege i spesialisering) er tilstede i akuttmottaket til mottak av pasienter og de bemanner akuttpoliklinikk.

Så langt har dette resultert i redusert gjennomsnittlig behandlingstid, andel pasienter behandlet innen tre timer har økt, 16 prosent økning i akuttpolikliniske konsultasjoner og 12 prosent reduksjon i akuttinnleggelser fra 2019. Noe skyldes selvsagt pandemien. 

Klinikkdirektør Agledal opplyser at Kongsberg sykehus forventer full effekt av tiltakene når akuttmottaket er ferdig ombygd høsten 2021.