Styrebefaring på sykehustomta

Vestre Vikens styreleder Siri Hatlen og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll uttrykte spenning over å se progresjonen på byggene, og gleder seg til å se byggene reise seg ytterligere fremover.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 24.06.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
Befaring på sykehustomta

Siri Hatlen, styreleder Vestre Viken, Rune A. Abrahamsen, prosjektdirektør Vestre Viken for nytt sykehus i Drammen, Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør for Vestre Viken og Arnstein Hodne, prosjektdirektør Helse Sør-Øst på byggeplassen.

Styrets representanter lot seg også imponere over veikulvert-prosjektet og
demorommene, som gir et riktig bilde av pasientrommene på det nye sykehuset.

Stor progresjon på tomta

Det var på dagen syv måneder siden sist styret var på befaring på tomta. Det var synlig at mye har skjedd på byggeplassen, og både gamle og nye styremedlemmer lot seg imponere. 

Nå er hele kjelleren etablert, og styret fikk mulighet å gå gjennom korridorene under det kommende adgangsbygget, og videre inn under behandlingsbygget. I disse dager forberedes det også for støpning av dekket for videre bygging av behandlingsbygget. 
Arbeidsprosessen med digitale modeller som hele tiden sjekkes av mot det som blir bygget, ble forklart av prosjektdirektør for byggeprosjektet Arnstein Hodne. 

Befaring på byggetomta

Arnstein Hodne, prosjektdirektør for byggeprosjektet fra Helse Sør-Øst, guidet gruppene gjennom byggeplassen. Foto: Hege Frostad Dahle, Vestre Viken

Synlig fremdrift 

De fikk også vite at det innen kort tid vil komme inn en 100 meter høy kran i tillegg til den på 40 meter som er der i dag. Gruppa kommenterte at de som vil jobbe der oppe, vil ha en arbeidsplass med Drammens mest spektakulære utsikt!

Forberedelser for firefeltsvei inn til sykehuset

Utover visningen på tomta var det også en tur for å se på veikulverten. I sommer skal den skyves på plass under jernbanen, og skape en firefelts vei inn til nytt sykehus. Betongfundamentet for kulverten har de seneste månedene blitt bygget opp på den gamle Montértomten ved innkjøringen til byggetomta. Styret fikk mulighet å gå opp på den 1600 tonn tunge kulverten, og fikk en innføring i omfanget av prosjektet med å få den på plass. 
 
NSD Befaring_2021-06-21 kulvert.jpg

Prosjektleder Stine Lindahl Vangstein og prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen fra prosjektorganisasjonen i Vestre Viken får forklart av Jarle Bretvik, byggeleder for kulvertprosjektet hvordan kulverten skal transporteres inn under jernbanen. Foto: Erik Modal, Vestre Viken

​Gode resultater fra brukermedvirkning

Befaringen ble avsluttet med et besøk i kontorbygget der det er bygget demorom av noen utvalgte rom i nytt sykehus. Ved å bygge opp korridor, undersøkelsesrom, sengerom og bad har det vært mulig å evaluerer løsningene sammen med medvirkningsgrupper fra klinikkene. 

Prosjektleder Stine Lindahl Vangstein fortalte om alle justeringer og forbedringer som har kommet som et resultat av god brukermedvirkning i alle ledd. Små detaljer som valg av gulvbelegg for å både bedre renhold, andre dørhengsler slik at det ikke er innsyn hvis noen passerer et rom, et lite vindu i romdørene slik at man kan se til pasienten uten å åpne døren. Alt dette er forbedringer som er kommet på plass takket være gode diskusjoner. 

 
Hele styret i Vestre Viken foran byggeplassen

Hele styret samlet foran skiltet som viser antall dager uten noen skader med fravær. Foto: Erik Modal, Vestre Viken

Etter omvisningen var det flere i styret som uttrykte sin begeistring over hvor gjennomtenkt og gjennomarbeidet det nye sykehuset er, inn i minste detalj.