Storvolumlaben ble offisielt åpnet

Den nye storvolumlaben på Bærum sykehus ble tatt i bruk allerede i februar, men tirsdag 22. juni var det klart for offisiell åpning.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.06.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
Jan Frich, Trude Steinsvik, Merete Ueland, Lisbeth Sommervoll,  Wesley Caple, Trine Olsen og Espen R. Nakstad.
ÅPNET: Den nye laben ble offisielt åpnet. Fra venstre: Jan Frich, Trude Steinsvik, Merete Ueland, Lisbeth Sommervoll, Wesley Caple, Trine Olsen og Espen R. Nakstad.

På den offisielle åpningen deltok blant andre konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, administrerende direktør i Vestre Viken Lisbeth Sommervoll, klinikkdirektør Wesley Caple, avdelingssjef Trude Steinsvik, seksjonsleder Merete Ueland og en rekke andre ansatte og ledere fra både lab, Bærum sykehus og Vestre Viken.

Et laboratorie for fremtiden

Å gi raske koronasvar av høy kvalitet har vært sentralt i håndteringen av pandemien og få kontroll over smitten.  Vestre Viken leverer helsetjenester til cirka 10 prosent av Norges befolkning og har vært en av regionene med høyest smitte.

Administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, åpnet opp arrangementet med å takke Helse Sør-Øst for at Vestre Viken fikk muligheten og støtten til å komme i gang med storvolumlab.

- Dette er et laboratorium som ikke bare kan brukes til koronaanalyser, men også mange andre muligheter i fremtiden, sa Lisbeth Sommervoll.

- Kan klare 20.000 prøvesvar i uka

Avdelingssjef Trude Steinsvik fortalte litt om prosjektet:

- Da vi fikk oppdraget fra Helse Sør-Øst innså vi at det var veldig fornuftig å etablere et storvolumlaboratorie hos oss. Vestre Viken dekker et stort område. Etter en rask, intern utredning så ble det besluttet at denne laben skulle etableres på Bærum sykehus. Mange oppgaver ble løst på rekordtid. Laboratoriet var i drift i februar, og kan nå analysere 15.000 prøver pr. uke, men kan oppskaleres opp til 20.000 prøvesvar i uken dersom det blir behov for det, fortalte seksjonsleder Trude Steinsvik.
Mange oppgaver måtte løses

På grunn av den store hastegraden har svært mange oppgaver blitt løst på rekordtid slik at storvolumlaboratoriet var i drift allerede i februar 2021:

- Valg av egnet plattform med henblikk på funksjonalitet, tilgjengelighet og rask implementering
- Omdisponering arealer, prosjektering og ombygging
- IKT: oppkobling av instrumenter, programmering av ny funksjonalitet, statistikk
- Ansette og lære opp nye medarbeidere
- Validere og godkjenne metoder for SARS-CoV-2 PCR og pooling av prøver

Ansatte på koronalaben.

Her er ansatte som jobber på koronalaben.

Seksjonsleder Merete Ueland og avdelingssjef Trude Steinsvik takket alle ansatte på mikrobiologisk seksjon for innsatsen, og viste frem de ansatte på koronalaben for de fremmøtte under åpningen, og publikum kvitterte ut med applaus for innsatsen.

I tillegg ble en lang rekke andre personer og samarbeidspartnere takket under åpningen.

SE VIDEO FRA KORONALABEN:

 

Imponerende jobb

Klinikkdirektør i Klinikk for medisinsk diagnostikk, Wesley Caple, roste også innsatsen til de ansatte.

- Dere har fått til så mye på kort tid – og dette har betydd veldig mye for mange mennesker. Her snakker vi om beinhard jobbing over veldig lang tid for å få dette til. Denne gjengen har ikke hatt en rolig dag i 15 måneder. At dere har fått til dette på rekordtid er rett og slett imponerende, sa Wesley Caple.

TAKK: Klinikkdirektør Wesley Caple takket avdelingssjef Trude Steinsvik og seksjonsleder Merete Ueland og alle de andre ansatte

TAKK: Klinikkdirektør Wesley Caple takket avdelingssjef Trude Steinsvik og seksjonsleder Merete Ueland og alle de andre ansatte som har bidratt.

Har behov for god kapasitet

Jan Frich er konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst og deltok på åpningen.

- Etter at vi skjønte omfanget av pandemien var noe av det første vi gjorde å etablere storvolumlaboratorier på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Vi så at vi trenger mer kraft. Blikket gikk mot Vestre Viken, som jo har et av de største opptaksområdene i landet og veldig berørt av pandemien. Jeg er veldig glad for at laboratoriet nå har åpnet og glad for alt det dere har gjort. Dere har analysert over 400.000 prøver samlet i Vestre Viken så langt, det er en kjempejobb. Vi vet også at det i periode har vært krevende. Nå er vi på ingen måte i mål med pandemien, så vi kommer til å ha behov for god labkapasitet også fremover. Takk for jobben dere har gjort, sa Jan Frich under åpningen.

- KJEMPEJOBB: Konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst deltok på åpningen, og ga ros til de ansatte.

- KJEMPEJOBB: Konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst deltok på åpningen, og ga ros til de ansatte.

- Takk for jobben!

Espen Rostrup Nakstad var tydelig på at det er lagt ned et stort arbeid på laboratoriene under pandemien.

- Vi vet hvor mye jobb dere har lagt ned siden mars i fjor. Vi vet hvor krevende og viktig det har vært, og vi er imponert over det dere har fått til. Norge var et av de landene som ble hardest rammet av den første koronabølgen. Heldigvis ble det håndtert både med en nedstengning som var veldig effektiv, men også ved at man raskt rigget et system for en mer langvarig pandemi. Det å bygge analysekapasitet begynte man med allerede i mars i fjor, og det har vært jobbet hver dag siden det med dette, ikke minst ute i sykehusene. Det dere har gjort, i tillegg til prøvetaking og smittesporing i kommunene, er en av grunnen til at vi har klart å håndtere disse tre smittebølgene i Norge så godt. Dere får nå en god kapasitetsøkning her så helt sikkert vil være mye verdt fremover. Tusen takk for alt dere har gjort, sa Espen Rostrup Nakstad.


SE VIDEO MED NAKSTAD FRA ÅPNINGEN:

 


Storvolumlaboratoriet på Bærum er åpent alle ukedager både dag og kveld og kan alene analysere 15 000 analyser per uke. Dette kan økes til 20.000 per uke ved behov- ved endring av åpningstider. De som jobber der er helsesekretær, bioingeniør og ingeniører og det er et godt og tett samarbeid med teststasjoner og kommunene.