Storstilt beredskapsøvelse i Vestre Viken HF

Torsdag 23. november ble det gjennomført en stor beredskapsøvelse som også involverte sykehusene i Drammen og Kongsberg.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 24.11.2023
En gruppe mennesker i et rom
Det var stor øvelsesaktivitet på Drammen sykehus.

Det var den store beredskapsøvelsesdagen i Drammen torsdag 23. november.

Dagen startet med en stor øvelse på Fjellheim skole der både helse, politi, forsvaret og Drammen kommune øvde sammen på et scenario der seks gjerningspersoner tok seg inn i skolebygget. Gjerningspersonene ble tatt og de skadde ble ivaretatt.

Senere på dagen var det storøvelse på Drammen sykehus. Der var scenarioet en simulert katastrofealarm og en terrorhendelse under Elvefestivalen, som arrangeres like i nærheten av sykehuset.

Hendelsen resulterte i en massetilstrømning til sykehuset – og det var dette scenarioet de ansatte på sykehuset skulle øve på. Mange avdelinger på sykehuset deltok i øvelsen – som varte i cirka to timer.

Driften av sykehuset gikk som normalt under øvelsen, men det var stor øvelsesaktivitet i og rundt akuttmottaket.

Totalt deltok om lag 500 personer på de to beredskapsøvelsene i Drammen.

- Mye god lærling

Jørn Einar Rasmussen er seksjonsoverlege på Drammen sykehus og sjeflege i Hæren. Han var øvelsesleder under den store øvelsen i Drammen og var godt fornøyd med gjennomføringen.

- Dette er 5. gangen vi kjører store øvelser på dette nivået i Drammen. Tilbakemeldingene fra de som deltok på Fjellheim skole var at dette var en god øvelse med mye god lærling – kanskje den beste så langt. 

- På Drammen sykehus brukte vi walkie talkies til kommunikasjon, og tilbakemeldingene var at dette gjorde kommunikasjonen langt mer oversiktlig. Vi fikk til bra ting under øvelsen på sykehuset. Mange gode lærlingspunkter og selvsagt noe vi fremdeles må pusse på og forbedre. Men vi er godt rustet for store hendelser slik vi jobber nå. Jeg er helt sikker på at treningen gir oss gode verktøy for å få dette til – også når det blir reelle hendelser, sier Jørn Einar Rasmussen.

Øvelse også på Kongsberg

Den store beredskapsøvelsen i Drammen involverte også Kongsberg sykehus. 
Øvelsen har vært et samarbeid mellom Forsvaret, nødetatene og Vestre Viken helseforetak.

En gruppe mennesker i et rom
Bilde fra øvelsen på Kongsberg sykehus.

På Kongsberg sykehus trente de på mottak av kritisk skadde pasienter (markører fra Forsvaret), samt sivilt/militært samarbeid. Pasientene ble behandlet av sykehusets nyopprettede stabiliseringsteam. Teamet øvde på systematisk observasjon av pasienten, håndtering av stor blødning og lungekollaps. Teamet har også trent på oppgaveløsning og kommunikasjon. 

Forsvaret plasserte ut to liaisonsoldater i akuttmottaket. Disse hadde som oppgave å ta hånd om de skadde soldatene sine våpen og i tillegg kommunikasjon tilbake til Forsvaret om soldatenes medisinske tilstand.

Et godt samarbeid og nyttig øvelsesdag både i Drammen og Kongsberg.

En gruppe mennesker i et rom
Bilder fra øvelsen på Drammen sykehus.
En gruppe mennesker som ser på et papir
Bilder fra øvelsen på Drammen sykehus.

Du kan se flere bilder på Vestre Viken HF sin Facebook-side