Status på diagnostikk av koronavirus

En milepæl passert: Vestre Viken har analysert over 100.000 prøver for å påvise koronavirus.

Vestre Viken HF
Publisert 13.11.2020
Sist oppdatert 10.01.2024
kake 100.000 koronaanalyser

De ansatte fortjente kake etter å ha jobbet hardt med å analysere 100.000 koronaanalyser siden mars.

Avdelingssjef Trude Steinsvik forteller at avdeling for laboratorie-medisin i Vestre Viken siden oppstart 9. mars har analysert over 100.000 prøver for å påvise koronavirus!

PCR-analysering av koronavirus gjøres ved alle de fire sykehusene i Vestre Viken med hurtigtester som brukes kun til de innlagte pasientene som trenger raskest svar.

De andre prøvene fra sykehuset og fra kommunene analyseres med standarddiagnostikk ved laboratoriene i Drammen og Bærum.

God budtjeneste og utvidet åpningstid på laboratoriene sikrer at man som hovedregel får svar samme dag eller tidlig neste dag.

Stor økning i aktiviteten

De siste ukene har det vært stor økning i aktivitet.

Svartider overvåkes kontinuerlig og avdelingssjef Trude Steinsvik sier at avdelingen gjør alt de kan for å sikre rask og pålitelig diagnostikk for pasientene i Vestre Vikens område:

  • Flere nye instrumenter er allerede i drift og flere er under innkjøring
  • Det jobbes kontinuerlig med effektivisering av driften 
  • Det bygges en ny koronalab på Bærum sykehus som forventes i drift på nyåret
  • Det jobbes kontinuerlig med å sikre tilstrekkelig med prøvetakingsutstyr og reagenser/materiell til koronadiagnostikken
  • Stadig flere nye medarbeidere tas inn for å kunne opprettholde driften
  • Noen kommuner er allerede overført til storvolumlaboratoriet ved OUS og det vurderes fortløpende om flere må overføres

Ekstraordinær arbeidsinnsats

Steinsvik berømmer den ekstraordinære arbeidsinnsatsen og faglige kompetansen som avdelingens ansatte har, og påpeker at godt samarbeidet og arbeidsmiljø bidrar til å opprettholde motivasjon.

 

grav for å vise antall tester

 

 

 

test for å vise grafer

 

 

Grafene gir en oversikt over antall tester som er utført ved laboratoriene i Vestre Viken så langt under koronapandemien, samt svartider på prøvene som analyseres ved medisinsk mikrobiologi i Drammen.

Statistikken oppdateres ukentlig her: Laboratoriediagnostikk - Vestre Viken