Status angående VRE-utbruddet ved Drammen sykehus

Sykehuset tar prøver av innlagte pasienter for å kartlegge omfanget.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 05.01.2018

​Det er per i dag to sengeposter ved Medisinsk avdeling som er berørt av VRE-utbruddet som ble oppdaget før jul.

- Postene er åpnet igjen for normal drift etter å ha gjennomgått en total rengjøring i henhold til smittevernsrutinene, sier smittevernoverlege  i Vestre Viken, Mette Walberg.

Sykehuset fortsetter å ta rutinemessige prøver av inneliggende pasienter ved avdelingen en periode for å sikre at VRE-kildene er borte. Prøver er også blitt tatt av inneliggende pasienter på ortopediske og kirurgiske sengeposter denne uken. Hensikten med kartleggingen er å få oversikt over hvorvidt det er spredning av VRE til andre avdelinger.

- Til nå er det tatt prøver av 450 personer på sykehuset, det er gjort 18 funn av VRE, men ingen har blitt syke av bakterien, sier Walberg.

I begynnelsen av neste uke vil det også tas prøver av inneliggende pasienter på resten av sykehuset slik at vi får en fullstendig oversikt.

Walberg påpeker at tarmbakterien enterokokker er vanlige tarmbakterier hos mennesker og husdyr, og at disse bakteriene sjelden gir infeksjon. Dette gelder også for den resistente varianten VRE (vankomycin-resistente enterokokker). Det er imidlertid ikke ønskelig at VRE etableres i sykehusmiljø fordi den kan føre til sykdom hos de aller mest sårbare pasientene i tillegg til endring i bruk av antibiotika.

- Det viktigste tiltaket for å hindre spredning av VRE er at både pasienter, besøkende og ansatte har ekstra god håndhygiene, sier Walberg.

NB! All aktivitet på sykehuset opprettholdes. Dersom du har time på sykehuset enten poliklinisk eller for innleggelse, skal du møte til oppsatt tid