Spørreundersøkelse om covid-19

Hvordan reagerer pasienter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer på korona-pandemien?

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 18.05.2020
Sist oppdatert 17.04.2023

Et nytt forskningsprosjekt ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken vil undersøke om pasienter med psykiske helseutfordringer opplever pandemien som vanskeligere og mer stressende enn befolkningen generelt.

Hvordan påvirkes pasientene?

I disse dager sender Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) ut en spørreundersøkelse til voksne pasienter i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Undersøkelsen har som formål å lære mer om hvordan brukerne av behandlingstilbudet ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken har reagert på korona-pandemien – og følgene av den.

Noen av spørsmålene forskerne ønsker svar på er:

  • Om pasientene har fått det verre med tanke på psykisk helse, og har de opplevd pandemien som vanskeligere og mer stressende enn befolkningen generelt?

  • Har enkelte av tiltakene i kjølvannet av pandemien, som sosial distansering, vært spesielt vanskelige, og i tilfelle for hvilke av pasientene?

  • Hva syns de om endringer i behandlingstilbudet som følge av nedlukkingen av samfunnet - overgangen til bruk av telefon- og videokonsultasjoner?

Unik studie

Til nå har ingen studier blitt publisert som har undersøkt disse spørsmålene for denne pasientgruppen knyttet til en pandemisituasjon. Undersøkelsen kan gi viktig informasjon for å tilrettelegge behandlingstilbudet i situasjoner som ved en pandemi.

Forsker Roar Fosse i FoU.

LEDER STUDIEN. Forsker Roar Fosse ved FoU i Vestre Viken.

Studien er utviklet i samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Studien i Vestre Viken gjennomføres i regi av Forsknings- og utviklingsavdelingen, der prosjektleder er forsker Roar Fosse.