Radiologisk undersøkelse ved kroniske nakkesmerter

Utdrag fra ”Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser” (utgitt 21.01.2014)

Avdeling for bildediagnostikk
Publisert 26.10.2016
Sist oppdatert 10.01.2024

Oppsummering / Anbefalinger

  • Radiologisk diagnostikk ved nakkesmerter er i hovedsak rettet mot nerverotaffeksjon eller ved mistanke om alvorlig sykdom:
  • Ved klinisk mistanke om røde flagg (se Tabell 1) bør pasienten raskt henvises til spesialistvurdering og eventuelt til MR-undersøkelse etter konferanse med spesialist.
  • MR anbefales for påvisning av skiveprolaps og degenerative forandringer som kan affisere nerverøtter.
  • MR anbefales for pasienter med vedvarende smerte og eventuelt pareser etter 4–6 uker.
  • Dersom tilstanden ikke bedres i løpet av 2–3 måneder, bør pasienten henvises til utredning hos spesialist.
  • Bildediagnostikk er som regel ikke indisert ved nakkesmerter grad 1 og 2