Vant pris for kunstig intelligens

Vestre Viken vant pris for innføring av kunstig intelligens. EHiN award ble delt ut under den store konferansen for E-helse i Norge.

Publisert 08.11.2023
En mann og en kvinne som håndhilser
Prosjektleder Bjørn Anton Graff og Line Tveiten tok imot prisen. (Bilde fra tidligere anledning)

- Det er veldig stas å få denne prisen, sier prosjektleder Bjørn Anton Graff som sammen med Line Tveiten og Prabu Sivanandan, tok imot prisen på vegne av Vestre Viken. 

- Det er fryktelig morsomt at Vestre Viken er helt i spiss når det gjelder å ta i bruk denne teknologien, en teknologi som kommer til å være viktig for å skape et bærekraftig helsevesen framover, sier han videre. 

Vestre Viken er det første helseforetaket som har tatt i bruk Kunstig intelligens i stor skala. I slutten av august i 2023 tok avdeling for billeddiagnostikk i bruk teknologien i tolkningen av røntgenbilder. Pasienter med mistanker om brudd, vil få røntgenbildene tolket av kunstig intelligens. Dette vil gi raskere avklaringer, mindre ventetid for pasienter og frigjort tid for ansatte.  


Her kan du lese mer om prosjektet.  
 
I juryens begrunnelse for tildelingen heter det: 


“ Juryen mener at dette er en ressursbesparende løsning ved bruk av det fremste av teknologi. Med dette prosjektet biser vestre Viken mot og går foran i å ta i bruk KI som kan avlaste oss på en god måte i en sektor med begrensede ressurser. Løsningen er meget spennende og innovativ, og ivaretar både de arbeidsbesparende perspektivene og pasientsikkerheten. Med denne løsningen er det mye tid å spare for både helsepersonell og pasient som får svaret raskt. Fokus på endringsledelse er en suksessfaktor. Prosjektet har mulighet til skalering til andre deler av landet”. 
 

Det er andre gang at EHiN award deles ut. Hensikten er å sette søkelyset på gode, digitale løsninger som bidrar til en bedre helsehverdag for pasienter, pårørende og ansatte.  
Vestre Vikens prosjekt vant prisen i konkurranse med Nattugla fra Easymeeting og tjenesten “pasientens journaldokumenter”