Baner vei med kunstig intelligens

Vestre Viken HF er det første helseforetaket i landet der kunstig intelligens nå tas i bruk i stor skala til fordel for både pasienter og ansatte.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 28.08.2023
En mann og en kvinne som håndhilser
Rådgiver Line Tveiten og prosjektleder Bjørn Anton Graff er fornøyd med å ta i bruk kunstig intelligens i tolkning av røntgenbilder.

Når nå Bærum sykehus tar i bruk kunstig intelligens-applikasjon som støtte for å stille diagnoser, så er det en stor merkedag for helseforetaket. Løsningen vil komme både pasienter og ansatte til gode. 

– Når pasienter med mistanke om brudd kommer til sykehuset, så tas det røntgenbilder. Bildene behandles og tolkes av kunstig intelligens, og i løpet av et minutt eller to foreligger svaret. Det betyr at pasienter kan slippe ventetiden det tar før en lege får sett på bildet, og så vil våre leger kvalitetssikre svaret dagen etter, forteller Bjørn Anton Graf som er prosjektleder for innføringen.  

Han kan opplyse om at det i snitt er rundt 70 prosent av pasientene som kommer inn med mistanke om brudd, som ikke har brudd.   


Nesten like god som legen 

– Utprøvningen og erfaringen med kunstig intelligens i denne sammenhengen tilsier at applikasjonen er nesten like god til å oppdage brudd som det legene våre er. Når kunstig intelligens sier det ikke er brudd, så kan man være trygg på at svaret er riktig. Applikasjonen er veldig følsom. Det innebærer at den av og til vil si at det er et mulig brudd, heller enn å overse brudd. Det at løsningen er “forsiktig” er en trygghet for pasienten, forteller Graff.  

Han forteller videre at applikasjonen ikke skal operere helt på egenhånd. Alle bilder som tas blir også manuelt vurdert av en legespesialist i etterkant. Skulle man oppdage avvik i etterkant hvor pasient har behov for oppfølging, vil selvfølgelig pasienten bli kalt tilbake. Men ifølge Graff er det ingenting som tilsier at det kommer til å bli noe problem.  

Personvernet er ivaretatt 

Bak løsningen ligger et stort arbeid for å få på plass en teknisk løsning som skal ivareta alle krav til personvern. Bildene som tas på Bærum sykehus strippes for personidentifiserende data og sendes til en skytjeneste hvor det tolkes. Deretter sendes svaret til sykehuset, kobles til personidentifikasjon i vårt bildearkiv, og blir tilgjengelig for behandlende helsepersonell. Løsningen har blitt vurdert som helt trygg, og faktisk så fremholdes det at Vestre Vikens løsning representerer gull-standarden for hvordan et slikt system bør etableres.  

Frigjør viktig tid 

At løsningen er tygg for pasienter har vært det helt avgjørende for å ta systemet i bruk.  

Det er radiologer, leger som er spesialister på bildediagnostikk, som vurderer bilder.  
– Radiologene er, som mye annet i helsevesenet, en begrenset ressurs. Vi skal bruke denne teknologien til å frigjøre litt av radiologenes tid, og det betyr at de kan bruke sine spesialkunnskaper på andre områder. Vi sier at våre leger skal bruke mer tid på syke pasienter og mindre tid på friske pasienter. Dette er positivt både for legene våre og for pasientene. Det forteller Line Tveiten som er rådgiver i Vestre Viken.  

Bare begynnelsen 

Når kunstig intelligens nå skal bidra til å tolke bilder av skjelettet på Bærum sykehus, så vil det forbedre forløpet for 14000 pasienter årlig. Dette er likevel bare starten på bruken av kunstig intelligens i Vestre Viken.  

– Kunstig intelligens vil bli et viktig bidrag for å løse utfordringene med det økende behovet for bildediagnostikk. Dette er nødvendig for at vi skal kunne gi pasienter den samme gode behandlingen i fremtiden som de får i dag. Vi har konkrete og svært ambisiøse planer for hvordan vi skal hente gevinster fra denne teknologien fremover, forteller Tveiten.  

I dag er det ca. 200 kunstig intelligens-programmer som er godkjent for bruk, og vi vil de nærmeste månedene ta flere av disse i bruk.   
Nå vil vi høste mange erfaringer fra Bærum, men allerede nå har vi startet planlegging for å ta løsningen i bruk på de andre sykehusene i Vestre Viken.  

– Vi er også i gang med planlegging for å kunne ta i bruk kunstig intelligens til tolkning av MR-bilder som tas av pasienter med multippel sklerose. Dette er bilder som er svært tidkrevende for radiologene å tolke, og de vil her få et støtteverktøy som kan bidra til at de sparer tid, og at pasientene kan få svar raskere enn i dag, forteller Tveiten.   

Avdeling for bildediagnostikk har mål om at kunstig intelligens skal gi beslutningsstøtte til legene for 30 % av undersøkelsene i 2025.  
– Dette vil bety at over 90.000 undersøkelser årlig blir vurdert av kunstig intelligens før vårt helsepersonell tolker bildene. Dette vil gi raskere og bedre diagnostikk og vil gi vårt helsepersonell en enda bedre arbeidshverdag. Vestre Viken skal være den mest spennende arbeidsplassen i landet, avslutter Graff.