Planleggingen av flytteprosessen for nytt sykehus godt i gang

Men hvordan flytter man egentlig et helt sykehus med alt fra medisinsk utstyr, senger og pasienter fra en lokasjon til en annen?

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 12.10.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Mai Bente Myrvold er ansvarlig for flytteprosessen for nytt sykehus i Drammen. Med knappe tre år til det første flyttelasset skal gå, er hun godt i gang med planleggingen. Selv om det drøyer til de første tingene fysisk kan flyttes, er det mye som må planlegges allerede nå. 

Mai Bente Myrvold

Mai Bente Myrvold

Mai Bente startet i Vestre Vikens prosjektorganisasjon for nytt sykehus i juni, og startet umiddelbart med forberedelsene. 

- Det første jeg måtte gjøre, var å innhente erfaringer fra andre som har flyttet, eller planlegger å flytte sykehus. Deretter var det viktig å initiere prosessen med å anskaffe flyttetjenester, sier Myrvold.

Omfattende arbeid

Både planlegging og gjennomføring av flytteprosessen er et stort og komplekst arbeid, og Vestre Viken vil ha behov for bistand i både planleggings- og gjennomføringsfasen.  
Nå jobbes det med å utarbeide en kravspesifikasjon på det vi trenger å innhente av kompetanse og tjenester i forbindelse med flyttingen. 

Om alt går etter planen, skal anbudet ut på markedet rundt årsskiftet. Da vil selskaper med erfaring fra komplekse flytteprosesser kunne levere tilbud på tjenestene som trengs. Myrvold er spent på hvem som melder seg på. 

- Det å flytte et sykehus er noe helt annet enn andre komplekse flytteprosesser. Vi skal ikke bare flytte møbler og utsyr, men også pasienter. Ikke minst så må vi koordinere flyttingen av nødvendig utstyr og kritisk syke pasienter i riktig rekkefølge. Pasientsikkerheten vil være førende for hvordan vi organiserer denne prosessen, sier hun. 

Mange og mye som skal på plass

Når det nye sykehuset på Brakerøya står ferdig i 2025 er det ikke bare ett, men to sykehus som skal flyttes. Både nåværende Drammen sykehus og Blakstad sykehus skal flytte all sin virksomhet til det nye sykehuset. I tillegg skal områdeseksjoner for barn og unge (BUPA), og deler av avdeling for rus og avhengighet (ARA) inn.

Nåværende Drammen sykehus og Blakstad sykehus flytter til nytt sykehus på Brakerøya i 2025

Nåværende Drammen sykehus og Blakstad sykehus flytter til nytt sykehus på Brakerøya i 2025

Klinikkene får et stort ansvar

Kartleggingen av alle møbler og utstyr som skal flyttes har startet, og «rydd og kast» prosesser skal i gang. Et så omfattende flytteprosjekt som dette må deles opp i mange mindre deler der ansvaret ligger på klinikkene og deres avdelinger og seksjoner. 

Mottaksprosjektet for nytt sykehus har ansvar for anskaffelse av flyttetjenester, sette rammene for flyttingen, og administrere og koordinere arbeidet sammen med klinikkene.

Erfaringsdeling

I den fasen flytteprosjektet befinner seg i nå, ser de mye på hva man kan lære av andre som har gjennomført flytting av sykehus . Prosjektorganisasjonen har bl.a. tett dialog med sykehuset Østfold Kalnes som flyttet i 2015, og samarbeider også med nye SUS og nye OUS om planene fremover. 

- Det er veldig nyttig å høre om hva andre i ettertid mener var de viktigste grepene de gjorde for å lykkes. Ikke minste er det svært god læring i å få høre hva som ikke gikk så bra, og hva de ville gjort annerledes neste gang. Det er et godt nettverk å ha, og det er god kultur for å dele planer og verktøy.», avslutter Myrvold.