Pasienten er en likeverdig partner

I et fremtidsperspektiv er pasienten en naturlig og likeverdig samarbeidspartner i oppfølging av egen helse, sykdom og behandling.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 01.11.2021
Sist oppdatert 11.01.2024

 

Pasientbehandling


FREMTIDENS HELSEVESEN. Helsepersonell handler ut fra oppfatningen at pasienten er en likeverdig samarbeidspartner i bestemmelser omkring egen helse, sykdom og behandling. (Illustrasjonsfoto Colourbox)

I tillegg er behandlingen og helsetjenesten på alle nivåer organisert slik at kompetanse blir benyttet optimalt til pasientens beste.

 

Utviklingsplan 2035

I arbeidet med rulleringen av Utviklingsplan 2035 har arbeidsgruppene nå sett på ønsket retning og fremtiden for helsetjenesten, og setningene over oppsummerer på en god måte resultatet av dette arbeidet.

Pasienten skal løftes opp og fram – ikke ulikt hovedmålet med utviklingsplanen som er å utvikle pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus.

«Her er vi – dit skal vi»

De ni arbeidsgruppene, sammensatt av representanter fra Vestre Viken, kommunene og brukerne - som jobber spesielt med ni delområder, har tidligere i prosessen kartlagt nå-situasjonen i helsetjenesten.
Denne gangen har de sett på hvor de ønsker at helsetjenesten er en gang i fremtiden – som i 2035.

Pasienten – helt naturlig partner

Hvordan er så den optimale helsetjenesten i fremtiden?

Her er noen flere punkter fra arbeidet, som setter pasienten i sentrum:

  • Helsepersonell handler ut fra oppfatningen at pasienten er en helt naturlig samarbeidspartner i bestemmelser omkring egen helse, sykdom og behandling.

  • Helsepersonell handler ut fra oppfatningen at samarbeid omkring pasienter og pårørende, samhandling om tjenester og deling av kompetanse er helt selvfølgelig og skjer på tvers av profesjoner, enheter og nivåer i helsetjenesten.

  • Helsetjenesten presenterer seg slik at pasienter, pårørende og samarbeidspartnere har mulighet til å finne fram og forstå hvordan en orienterer seg i helsetjenesten.

  • Helsetjenesten er organisert slik at samarbeid, samhandling og kompetansedeling på tvers av organisatoriske enheter, nivåer og mellom pasient og pårørende er en selvfølge.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no