Partnerskapsmøte i helsefellesskapet

«Vår felles helsetjeneste» og hva helsefellesskapet kan jobbe sammen om, var tema da helsefelleskapet Vest-Viken møttes.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 07.02.2022
Sist oppdatert 11.01.2024

Fredag 4.februar var helsefelleskapet Vest-Viken samlet til digitalt partnerskapsmøte. Til sammen deltok rundt 80 deltakere fra de 21 kommunene og Vestre Viken helseforetak som utgjør helsefellesskapet.

Hovedtema for partnerskapsmøtet var «vår felles helsetjeneste» og hva helsefellesskapet kan jobbe sammen om fremover.

Administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, presenterte hovedtrekkene i helseforetakets utviklingsplan 2035, foretakets styrende strategi i årene som kommer.

Vestre Viken vil fremover satse på å styrke brukermedvirkning og brukerstyring, skape trygge og helhetlige pasientforløp samt styrke samhandling og nettverk. Videre vil helseforetaket forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og teknologi samt å sikre personell med rett kompetanse.

Sommervoll presenterte også ni delsatsingsområder og hva helseforetaket ønsker å gjøre sammen med kommunene.

Gode innspill og dialog

Kommunene meldte tilbake at planen inneholdt mye godt, men at de også hadde innspill til forbedring. Det kom blant annet konkrete innspill innen pasientgruppene barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og pasienter med flere kroniske lidelser. I tillegg ble det meldte at kommunene ville svare mer detaljert i sine høringssvar innen fristen 21.mars.

Kommunene meldte om at de var opptatt av helsekompetanse og utfordringer knyttet til ulike levekår i regionen. I tillegg trakk de frem at det kunne oppleves som det var noe ulik praksis mellom de forskjellige aktørene noe som kunne utfordre kravet om likeverdige helsetjenester.

Digital utvikling, kompetansesamarbeid og fastlegenes rolle ble også et tema i møtet.

Videre ble felles virkelighetsforståelse og felles problemforståelse trukket frem som helt avgjørende. Skal overgangen mellom primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten oppleves sømløst må både helseforetaket og kommunene kjenne hverandres utfordringer.

Dette er helsefellesskapet

I helsefellesskapet skal representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

Vestre Viken HF samarbeider med 21 kommuner i dette fellesskapet. Kommunene som deltar i samarbeidet er Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål. Vestre Viken har i tillegg ansvar for en del av innbyggerne i Holmestrand kommune.

Les agendaen for partnerskapsmøte for helsefellesskapet her.

Les mer om samhandling og helsefellesskapet her.