Partnerskapsmøte i Helsefellesskapet Vest-Viken

«Vår felles helsetjeneste» og hva helsefellesskapet kan jobbe sammen om fremover, var tema da Helsefellesskapet Vest-Viken hadde sin første fysiske samling.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 27.03.2023
Til sammen deltok rundt 80 deltakere fra de 22 kommunene og Vestre Viken HF som utgjør fellesskapet, da de samlet seg fredag 17. mars 2023.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, presenterte hovedtrekkene i helsepersonellkommisjonens arbeid, hvor overskriften var "Tid for handling".

Deltakerne ble orientert om status for Helsefellesskapet Vest-Viken, og de fikk innblikk i en ny undersøkelse om hvordan det står til med folkehelsa i vårt område.

Det var også rettet søkelys mot vår fremtidige helsetjeneste og viktigheten av å sette brukernes behov i sentrum for utvikling.

Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Adminstrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll.

Psykisk helse høyt på agendaen

Psykisk helse fikk også ​en betydelig plass under partnerskapsmøtet. På agendaen stod blant annet samskaping ​og hvordan man kan sikre gode overganger mellom kommuner og sykehus for barn og unge.​

I tillegg fikk partnerskapsmøtet også et innblikk i FACT-sikkerhet. Dette er et tilbud med aktivt oppsøkende behandling for personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer med tilleggsproblematikk knyttet til forhøyet voldsrisiko. Håpet er at dette er et initiativ​ som skal få pasientene tilbake til samfunnet på en trygg og god måte, både for pasienter og omgivelsene.

Forsamlingen fikk også en oppdatering av nye Drammen sykehus. De ble trygget på at sykehuset bygges stort nok, og at antall senger er godt tilpasset til behovet.

Dette er helsefellesskapet

I helsefellesskapet skal representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å sammen planlegge og utvikle helsetjenestene. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

Grete Syrdal

Leder av samarbeidsstyret i kommunehelsesamarbeidet, Grete Syrdal.

​Vestre Viken HF samarbeider med 22 kommuner i dette fellesskapet. Kommunene som deltar i samarbeidet er Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål og Holmestrand.