Pårørende er viktige i behandling av pasienter med psykose

God behandling for psykose er sammensatt av mange elementer. Som pårørende er det viktig å kjenne til hva du skal se etter.

Publisert 27.08.2019
Sist oppdatert 18.01.2024
Bilde av overlege Lars Lideroth.
Overlege Lars Linderoth holder undervisningsseminar om psykoselidelser.

​Pårørende til pasienter med psykose har en svært sentral rolle og har en viktig funksjon, samtidig er de i en svært krevende situasjon selv. Først og fremst er det viktig at de pårørende har god kunnskap om psykose, hvordan den arter seg, hvordan den skal forstås og hvordan man skal forholde seg til ulike sider av psykosen. At en blir møtt på en rolig og forståelsesfull måte er nødvendig, og for å klare dette på best mulig måte, er kunnskap helt sentralt.

- Ingen er skyld i at en av ens nærmeste får en psykose, og når pårørende allikevel opplever skyldfølelse, er det viktig å gjøre noe med dette – både for ens egen del, men også for den som har en psykose. Sterke følelser er vanskelig å forholde seg til, og igjen er kunnskap og noen å støtte seg til viktig for å dempe dette så langt det er mulig, sier overlege ved Bærum DPS, Lars Linderoth.

Torsdag 5. september holdt han undervisningsseminar i Hønefoss, og 10. oktober holder han serseminar om psykoselidel på Bærum sykehus, rettet mot pårørende til mennesker med psykose.

Les mer og informasjon om påmelding:

Undervisningsseminar om psykoselidelser, Bærum

God behandling for psykose er sammensatt av mange elementer. Noe av det viktigste er å finne ut hva som stresser den som har en psykose, for så å gjøre det en kan for å redusere dette stresset. Dette kan handle om boforhold, økonomi, søvnproblemer, fysiske helseplager, mangel på noe å gjøre som er meningsfullt og som en mestrer, sosiale relasjoner, nivå av konflikt og kritikk fra omgivelsene, bruk av rusmidler, ferdigheter i å mestre livets utfordringer og mye mer.

En utfordring er å tilpasse krav og forventninger slik at en ikke forventer for mye – det blir stressende og skaper en følelse av nederlag – og ikke for lite – det kan bidra til stagnasjon.

- Et sentralt element i behandlingen er behandling med antipsykotiske legemidler. Videre at alle tiltak og tjenester er godt samordnet og planlagt. Kunnskap om tilstanden og hva som påvirker den på godt og vondt, både hos den som har en psykose og de nærmeste rundt, er svært viktig. Ulike psykoterapeutiske metoder og langvarige relasjoner til trygge fagfolk er også av stor betydning, sier Linderoth.

Det å avdekke at en person er i ferd med å utvikle en psykoselidelse er vanskelig, selv for erfarne fagfolk. Når en person derimot har hatt en psykotisk episode, er det ofte mye lettere å skjønne at en ny psykose er under utvikling. Det tar ofte tid, og en kan observere karakteristiske endringer, som er svært forskjellige fra en person til en annen.

- Det som kan være lurt, er å utvikle en mestringsplan – pasient, pårørende og behandler sammen – slik at en kan bli gjort oppmerksom på hva som kan tyde på at en psykose er under utvikling, hvordan en kan kommunisere det til hverandre på en god måte og hvilke tiltak som kan settes i verk for å bremse eller stanse sykdomsutviklingen. Pårørende vil ofte ha en viktig, men krevende rolle i dette samarbeidet, sier Linderoth.