Over 19.000 pasientmøter er utsatt

19 848 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Vestre viken HF som følge av koronapandemien.

Publisert 15.04.2020
Sist oppdatert 18.01.2024
- Pasienter som vil bli innkalt til utredning eller behandling kan være trygge på at vi tar hensyn til smittevern, sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.

Vestre Viken HF har siden 13. mars vært i gul beredskap. Det betyr utsettelse av planlagte operasjoner, for å være best mulig forberedt i møte med pasientpågangen knyttet til koronasituasjonen og for å frigi intensivplasser, personell og sengearealer.

Men det har vært unntak. Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og andre tilfeller hvor utsatt behandling kan bety forverret helsetilstand eller dårligere prognoser for pasienten går som normalt. En rekke konsultasjoner er gjennomført ved hjelp av telefon eller video, for å unngå at pasienten må møte opp fysisk.  

Tallene fordeler seg slik:

  • Bærum Sykehus: 3277
  • Kongsberg sykehus: 712
  • Ringerike Sykehus: 2241
  • Drammen sykehus: 8600
  • Psykisk helse og rus: 5018
  • Totalt: 19 848

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med en ny prognose den 5. april 2020, som viser at smitten med koronavirus spres saktere i befolkningen og at tiltakene som ble satt i verk den 12. mars virker.

– Vestre Viken HF forbereder seg nå på en gradvis opptrapping av planlagt aktivitet. Opptrappingen vil skje ulikt i de fire somatiske sykehusene ettersom utbredelsen av smitten med koronavirus er ulikt fordelt i Vestre Viken HFs opptaksområde, opplyser fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken. Han legger til at det vil bli utarbeidet en plan for opptrapping av planlagt aktivitet i neste uke.

– Pasienter som vil bli innkalt til utredning eller behandling kan være trygge på at vi tar hensyn til smittevern, fortsetter han.

Det vil fortsatt være adgangskontroll til Vestre Viken sine institusjoner og besøksforbudet gjelder også fortsatt med noen unntak. Pasienter som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon som f.eks. hoste eller feber skal ta kontakt og  varsle oss om dette om de er innkalt til en time.

– Den planlagt aktivitet ved våre sykehus vil i de neste måneder fremover måtte justeres opp eller ned etter hvor mange pasienter med Covid-19 som trenger helsehjelp, avslutter Spreng.   

Fagdirektøren understreker at de har lært mye i de siste ukene og vil bruke ukene fremover til å forberede seg enda bedre for Covid-19 epidemien.

– Vi har gjennomgått sykdomsforløpet av de første 42 Covid-19-pasientene som ble innlagt på Bærum sykehus og publisert resultatene i Tidsskriftet for Den Norske Legeforeningen den 10. april, avslutter han.

Saken om forskningsresultatene kan du lese her