Over 100 pasienter undersøkt med fjernstyrt CT i Hallingdal

Prosjektet med fjernstyrt CT av pasienter på Hallingdal sjukestugu er unikt i verdenssammenheng. Nå har over 100 pasienter blitt undersøkt siden starten i 2018 – og resultatene er svært gode.

Publisert 29.02.2024
En person som sitter ved et skrivebord
Personalet på Ringerike sykehus kommuniserer med ambulansepersonalet på Ål via videolink. (Foto fra simulering)

Nå har dette unike prosjektet gått over fra å være nettopp et prosjekt til å bli en del av den daglige driften hos Hallingdal sjukestugu, Ringerike sykehus, klinikk for medisinsk diagnostikk og ambulanseavdelingen i Vestre Viken HF.

Kort om prosjektet: Rask diagnostikk av mulig hjerneslag er helt avgjørende for å starte riktig behandling. På Hallingdal sjukestugu har ambulansepersonellet fått opplæring i bruk av CT-maskinen. Sammen med radiograf og lege på Ringerike sykehus kan de undersøke pasienter med symptomer på hjerneslag, og kan starte behandling raskere. 

Tilbud siden 2018

Siden prosjektstart har nå over 100 pasienter blitt undersøkt på denne måten i forbindelse med slagbehandling.

Fjernstyrt CT av slagpasienter på Hallingdal sjukestugu har vært et tilbud fra mars 2018. Som første lokasjon i Norge, og i verden for øvrig, tilbys slagbehandling 24/7 ved hjelp av spesialtrent ambulansepersonell onsite og medisinsk LIS og radiograf på videolink.

- Vår forlengede arm

Ved et hjerneslag dør om lag 1,7 millioner hjerneceller hvert minutt. Rask og korrekt behandling er essensielt for denne pasientgruppa. Ved opplæring, trening og oppgavegliding oppnås nettopp dette. Kompetansen ivaretas gjennom ukentlige øvelser og en fagdag hvert år.

- Modellen går ut på at vi kan fjernstyre CT-maskinen på Hallingdal sjukestugu i Ål – og vi bruker ambulansepersonell på stedet som vår forlengede arm for å gjennomføre en CT-skanning, undersøke pasienten nevrologisk og starte akutt behandling når det er nødvendig på sjukestugu på Ål, forteller overlege Jørgen Ibsen ved Ringerike sykehus, som i flere år har jobbet med et forskningsprosjekt knyttet til dette konkrete prosjektet.

Resultater presenteres

-  Vi har inkludert over 100 pasienter i en forskningsstudie og resultatene skal presenteres i nær fremtid. Men vi kan røpe at det ser ut til at resultatene er veldig gode, men vi ser at det krever mye av oss gjennom det å vedlikeholde kunnskap, opplæring, trening og administrativt arbeid. En ting vi ikke tenkte så mye på ved starten av studien er de andre effektene enn tidlig behandling, slik som avklare pasientene lokalt, bestemme riktig transportmetode og riktig transporthastighet – det har vært viktige aspekter å jobbe med, mener Jørgen Ibsen.
 
SE VIDEO:

Avgjørende med rask hjelp

-  Vi vet det å starte trombolytisk behandling av et akutt hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp må startes tidlig. Det må gis innen 4,5 timer. Ambulansen bruker i gjennomsnitt 60 minutter lenger å kjøre fra Hallingdalskommunene og ned til Ringerike kontra det å kjøre direkte til Hallingdal sjukestugu. 60 minutter tidligere behandling er ekstremt viktig og kan bedre prognosene vesentlig for mange pasienter, sier Jørgen Ibsen.
 
Bortsett fra utgifter til innkjøp av CT-maskin og etableringen av en CT-lab på Hallingdal sjukestugu så innebærer er det veldig lite ekstrautgifter utover vanlig drift.
 
-  Vi bruker ambulansepersonell som allerede er i en vaktsituasjon, leger på Ringerike sykehus som er på vakt - og det samme gjelder radiografene. Så den daglige driften er innbakt i vanlige økonomiske rammer, opplyser Ibsen.

Et godt eksempel på nye samarbeidsformer

Prosjektet er et godt eksempel på en glidning i oppgaver, og nye samarbeidsformer. Ambulansepersonell gjør oppgaver de tradisjonelt ikke gjør. Sykehuspersonalet gjør det vanlige oppgaver - men på uvanlige måter. Prosjektet er mulig takket være fleksible ansatte og moderne teknologi. 
 
Prosjektet har også ført til færre unødvendige ambulanseoverføringer til sykehuset, noe som er ressursbesparende. 
 
Mange pasienter kan få avklart sin situasjon lokalt, og kan få behandling på rett behandlingsnivå raskere. Avklaring av pasientens tilstand fører til at flere kan tas hånd om lokalt, og dette er bra også for pårørende. 
 
En lege som snakker med en pasient
Overlege Jørgen Ibsen (Ringerike sykehus) og fagradiograf Gunn Eli Tokerud (Bilde RS/KMD).