Øvelse Bjørn 2017

Torsdag 22. og fredag 24. november avholder Vestre Viken, ved prehospitale tjenester og Ringerike sykehus, en beredskapsøvelse sammen med de andre nødetatene og Ringerike kommune.

Vestre Viken
Publisert 23.11.2017

​Tema for øvelsen er:

Torsdag 23. november

Økt terrorbilde med livstruende vold på høyskolen i Hønefoss. Denne dagen vil det være stor aktivitet i Hønefossområdet, med biler, mannskap og personell fra nødetatene og kommunen, samt med rollespillere.

Fredag 24. november

I tidsrommet fra kl. 09:00 til kl. 12:30 vil det være en praktisk øvingsdel ved et vann utenfor Hønefoss og på Ringerike sykehus. Denne dagen spiller markører personer som er skadet med etsende stoff. På Ringerike sykehus vil det være sanering av rollespillere i akuttmottaket, ved ambulansehallen.

Det kan hende at publikum vil se rollespillere som er sminket med etsningsskader og brannsår. Øvelsen er planlagt slik det blir minst mulig ulempe for publikum.