Originalportalen er endelig tilbake utenfor Bærum sykehus

Etter over 50 år er originalportalen hjemme igjen – takket være en felles innsats fra Venner av Bærum sykehus og våre medarbeidere.

Publisert 26.04.2024
Sist oppdatert 29.04.2024

I forbindelse med feiringen av 100- års jubileet på Bærum sykehus  4.april, var det en høytidelig overrekkelse av originalportalen under åpningen, med  administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, og tidligere leder av  Venner av Bærum sykehus (VABS), John Kjekshus.

Denne portalen var en del av inngangen til det nye sykehuset på 1920-tallet. I forbindelse med jubileet har den gamle granittportalen blitt restaurert og står nå utstilt utenfor sykehuset. Venner av Bærum sykehus, som er en politisk uavhengig forening for pasienter og pårørende, har vært pådrivere for prosjektet – og originalportalen er deres gave til 100-års jubilanten.

En person som holder et rødt bånd foran en mengde mennesker
Portalåpning: Det var et stort øyeblikk for Bærum sykehus og Vestre Viken å åpne originalportalen . Her med snorklipping av Lisbeth Sommervoll, administrerendedirektør i Vestre Viken. 
Både Sommervoll og klinikkdirektøren ved Bærum sykehus, Trine Olsen, vektlegger at det er viktig for historien å ivareta arkitekturen i det gamle sykehusbygget.
 

– Det er nostalgi, men også mange vakre detaljer i dette 100-års bygget som er verdt å ivareta, og vi er stolte over at originalportalen er hjemme igjen.

– Tusen takk til Morten Nyhammer Olsen som har vært leder for restaureringsprosjektet, sier Olsen.

Den gamle granittportalen

En gruppe mennesker som går gjennom en port i en snødekt by
Bærum sykehus: Her kan du se plasseringen av den originale granittportalen ved sykehuset i 1924. 

Foto: Wilse, Anders Beer/  Delphin,Rigmor Dahl

– Allerede i 1924 var det et behov for å kunne lukke sykehusets porter. Med 3,7 meter i bredde og 4,5 meters høyde fungerte den godt som inngang til sykehuset i starten. Både hestetrekkende ambulansevogner og senere automobiler kom seg fint igjennom, forteller Morten Nyhammer Olsen, eiendomsforvalter Bærum sykehus.
 
– Transporter og tjenester var da som nå i stadig utvikling, og da det frivillige brannvesenet, som også var på huset, fikk egen stigebil, måtte portalen ned.
 
Portalen og mur ble tatt ned i 1964 og ble flyttet litt rundt på sykehusområdet. I 1970 bestemte daværende vedlikeholdssjef i Bærum kommune, Bjørn Einar Syversen, at den skulle monteres liggende på Gyssestad gård – for å bevare steinene i portalen. 
 
– Og der har den vært siden den gang, altså godt over 50 år, påpeker Nyhammer Olsen.


Viktig milepæl for Bærum

Et par menn som står ved siden av en steinkonstruksjon med en steinmur
Tett samarbeid: – Vi er takknemlige for innsatsen som Venner av Bærum sykehus har gjort for å få originalportalen «hjem», sier Morten Nyhammer Olsen, eiendomsforvalter BS.Her sammen med John Kjekshus, tidligere leder av VABS og professor i medisin BS.  På bildet kan du se originalportalen som er på plass ved Bærum sykehus.

 – Ingen av disse hadde vært mulig å gjennomføre uten hjelp og bistand fra Venner av Bærum sykehus.  Vår driftsavdeling har samtidig gått langt utenfor hva som kan forventes, og har brukt fritid (og sikkert litt arbeidstid) på å få portalen tilbake til fordums prakt, sier Nyhammer Olsen.

– Bærum kommune må også få en takk for å tatt vare på steinene i mer enn 50 år.  Nå er de hjemme igjen.  

Alle steiner er inspisert, høytrykkspylt og syrevasket før de ble fraktet og montert av våre medarbeidere, slik som du kan se utstilt ved hovedinngangen til BS. Her ligger originalportalen i en skråning på samme måte som ved Gyssestad Gård – for enkelt vedlikehold og med steinene i en kunstnerisk utforming.  

John Kjekshus omtalt som en ildsjel med et stort engasjement for prosjektet – og fortjener en ekstra takk for innsatsen. 

Han har tidligere arbeidet i mange år ved Bærum sykehus som lege og professor i medisin, og vært en markant leder av Venner av Bærum sykehus. Kjekshus fremhever at portalåpningen er en viktig milepæl.
 
– Vi er stolte av Bærum sykehus og vårt nære samarbeid, sier han.

 

En steinmur med en steingangvei

Hjemme: Originalportalen er nå utstilt ved Bærum sykehus – åpen for beundring av alle.

*Logoen som er plassert i midten er eget ornament fra Bærum Sykehus, renovert av våre medarbeidere.  Denne stod opprinnelig montert på en balkong og var del av søsterhjemmet fra 1937. Vi er stolte over at et helt likt «tvilling- ornament» fremdeles henger på sykehusfasaden.

Les også:

Jubileumsfeiring – 100 år med Bærum sykehus - Vestre Viken HF