Jubileumsfeiring – 100 år med Bærum sykehus

Vår spreke 100-åring har vært med på en rivende utvikling. Vi er veldig stolte og inviterte til storslått fest med venner av Bærum, fødselsdagskake, taler, musikk – og ikke minst et historisk tilbakeblikk.

Publisert 05.04.2024
Sist oppdatert 08.04.2024
 
En gruppe mennesker iført hvite skjorter
Feirer 100 år: Det var god stemning, musikk, latter og sang ved markeringen av jubileet på Bærum sykehus. Her er Trine Olsen, klinikkdirektør BS, sammen med sykehuskoret.
Ved åpningen av Bærum sykehus i 1924 snakket ikke nordmenn om koronapandemien, men (kanskje) om spanskesyken som Norge var rammet av (1918-1920). Antibiotika ble først oppfunnet fire år senere, og bildediagnostikk var i startfasen med «røntgenstråler».
 
Torsdag 4. april, før klokken 09.00, var det tid for å markere 100-års jubileet med åpning av administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll. Videre ble det  overrekkelse av sykehusets originalportal fra Venner av Bærum Sykehus (VBS) . Denne portalen var en del av inngangen til det nye sykehuset på 1920-tallet. Sommervoll vektlegger at det er viktig for historien å ivareta arkitektur og detaljer i det gamle sykehusbygget.
 
– Gratulerer med dagen. Jeg har gledet meg til å feire vår helt spesielle 100-åring og vil takke for innsatsen til fellesskapet i Vestre Viken. Videre vil jeg takke alle medarbeiderne som står på hele døgnet – Bærum sykehus er dere, sier Sommervoll.
 
I løpet av festprogrammet presenterte, Morten Nyhammer Olsen, prosjektleder eiendomsforvaltning og utvikling, byggets utvikling de siste 100 år. I forbindelse med jubileet er orginalportalen blitt restaurert og står nå utstilt utenfor sykehuset.
 
John Kjekshus, leder av våre gode venner av Bærum sykehus, presenterte historien om sykehuset med foredraget Bærum sykehus – et tilbakeblikk fra 1924-2024. Med minner og refleksjoner om sykehusets utvikling og betydning for innbyggerne i regionen.
 
– Bærum sykehus har vært med på en utrolig utvikling med en befolkningsvekst  fra 31 000 til 230 000 gjennom disse 100 årene. Fra 1924 vokste pasientstrømmen fortere enn sykehuset, og deretter har arbeidet med  å imøtekomme behovet til pasientene har alltid vært grunnlaget for endring, omorganisering og utbygging, sier han. 

 

En sprek og framtidsretta 100-åring

Du tenker kanskje at det er litt tidlig å invitere til fødselsdagsfest før lunsj? Spesielt for de over 90 år, men denne jubileumsfeiringen arrangeres ikke av en stivbeint 100-åring.  Bærum sykehus er som en rastløs og smidig ungdom i en 100 år gammel kropp. Med raske ben løper vi mot framtiden, påpeker klinikkdirektør Trine Olsen. 
 
– I dag er vi samlet, ikke bare for å feire vårt 100 år gamle bygg, men aller mest for å feire at vi har lykkes med å levere trygge helsetjenester – og lokalsykehus –  for våre innbyggere i Asker og Bærum i 100 år.
 
– Først og fremst takket våre dedikerte og dyktige medarbeidere og ledere som døgnkontinuerlig, på hverdager og helg, på grå dager og røde dager, på dag, kveld og natt, i pandemitid og uten pandemitid – ivaretar pasientene våre med utredning og behandling på best mulig måte, sier Olsen.
 
Våre medarbeidere bidrar med å øke helsekompetansen til pasienter og pårørende slik at de kan mestre en hverdag med en egen sykdom, som pårørende – og med digitale verktøy. 
 
I Vestre Viken legger vi videre til rette for å utdanne flere helsemedarbeidere for å møte pasientbehovet i framtiden.
 

En trygg samarbeidspartner

En gruppe kvinner som smiler
God samhandling: Disse tre dyktige damene samarbeider om helhetlige pasientforløp på tvers av kommune og spesialisthelsetjenesteFra venstre Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Lene Conradi, ordfører Asker kommune og Lisbeth Hammer Krogh, ordfører Bærum kommune. 

Klinikkdirektøren på Bærum sykehus fremhever viktigheten av det tette samarbeidet med ordførerne i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh, og i Asker kommune, Lene Conradi. 

– Vi har et sterk og godt samspill med våre kommuner som er helt nødvendig for å kunne tilby gode og helhetlige tjenestetilbud til våre innbyggere, forteller Olsen.

– Framover skal vi videreutvikle samhandlingen på tvers, slik at vi står godt i vår felles utfordring med flere eldre og færre yrkesaktive.

– Dette kan vi bare få til i nært samspill med våre dyktige samarbeidspartnere i Asker og Bærum kommune og som del av det store fellesskapet i Vestre Viken HF. 

 

De to ordførerne fremhever og takker også for det gode samarbeidet i sine taler til jubilanten. Lisbeth Hammer Krogh sier at sykehuset er den viktigste ressursen for lokalsamfunnet i Bærum. 

– Bærum sykehus gir oss trygghet 24/7 med god samhandling og dialog til det beste for innbyggerne. Jeg er ikke i tvil om at dere kommer til å gjøre det med unik kompetanse, kvalitet og innsats – også de neste 100 år, sier hun. 

Conradi stemmer i med sin gratulasjonstale og fremhever at de dyktige medarbeiderne på sykehuset  har stor plass i hjertet til Asker kommune. 

– Vi er stolte over at Bærum sykehus ligger i front med å ta i bruk ny teknologi og stadig utvikler seg. Det er videre også betryggende for framtiden å ha et så stort medisin- og forskningsmiljø  i regionen, sier Conradi. 

Rivende medisinsk utvikling

Arnljot Tveit,  forskningssjef ved Bærum sykehus, holdt foredrag om  den medisinske utviklingen de siste 100 årene. En reise i medisinhistorie som Bærum sykehus har bidratt til og vært en del av.
 
Arnljot pekte på noen viktige milepæler i vår medisinske historie som fortsatt er livsnødvendige. Se et utdrag fra presentasjonen:

1922 – Livreddende insulin ble brukt for første gang for å behandle diabetes type 1.
 
1927 – Tuberkulosevaksine
 
1945  – Influensavaksine
 
1950 – Epidemiologiske studier identifiserer sigarettrøyking som årsak til lungekreft.
 
1953 – Arvestoffet beskrives som DNA-dobbeltspiral (Watson og Crick, artikkel i Nature).
 
1961 – P-pillen ble lansert i USA.
 
1967 – Første hjertetransplantasjon (i Norge på Rikshospitalet i 1983).
 
1986  – De første MR-maskinene kom til Norge innen bildediagnostikk.
 
1990 – Kikkhullskirurgi i klinisk bruk.
 
2001 –«The Lindbergh operation»Kirurger i New York fjernet galleblæren med fjernstyrt robot på en pasient i Frankrike. Robotkirurgi er senere tatt i bruk på flere typer inngrep.
 

– Takk til alle som var med på feiringen av 100-åringen vår. Og en ekstra takk til de flinke foredragsholderne for bidraget. På Bærum sykehus vil det komme flere arrangementer for å markere at vi er 100 år - slik at flest mulig av våre medarbeidere kan delta på feiringen, sier jubileumskomiteen.


Visste du at: 

  • Bærum sykehus var det første sykehuset i Norge som tok imot covid-syke pasienter med behov for intensivbehandling. Gjennom pandemien håndterte våre medarbeidere 50% av alle covid-innlagte i Vestre Viken HF. 

  • Våre medarbeidere og ledere sto stødig sammen i en strevsom tid med mange syke pasienter samtidig. Forskningsmessig markerte vi oss ved å publisere den mest leste artikkelen i Tidskriftet om bruk av NEWS til covidpasienter som klinisk screeningverktøy.

  • Forskningsavdelingen på Bærum sykehus  produserer 1,3 forskningsartikler –hver uke – innen kliniske studier som publiseres i internasjonale tidsskrift. 
  • Kunstig intelligens (KI). Vi tok i bruk KI som klinisk støtte for å vurdere røntgenbilder av mistenkt brudd- som første sykehus i landet. Her har Klinikk for medisinsk diagnostikk i VV vært helt i front nasjonalt.

 

 Her kan du se bilder fra jubileumsfeiringen på Bærum sykehus:

 

En mann som snakker inn i en mikrofon
Arnljot Tveit,  forskningssjef ved Bærum sykehus.
En mann og kvinne som står på en scene med en folkemengde som ser på
Åpning: Fra venstre Arnljot Tveit og Lisbeth Sommervoll, adminstrerende direktør i VV.
En person som holder en presentasjon for et publikum
John Kjekshus, leder Venner av Bærum sykehus.
En mann med briller
Morten Nyhammer Olsen, prosjektleder eiendomsforvaltning og utvikling.
En kvinne som står på et podium
Trine Olsen. klinikkdirektør Bærum sykehus.