Ønsker fortsatt samlokalisering i Drammen

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils Fr. Wisløff, håper det blir gjort en ny vurdering av beslutningen om å legge ned SAMLOK i Drammen.

Frank Reiersen, Vestre Viken
Publisert 24.05.2017
Sist oppdatert 13.01.2023


- Det har vært, og er fortsatt, vanskelig å forstå hvordan det er mulig av Politidirektoratet å bruke store ressurser på å legge ned den eneste nødmeldingssentralen som fikk godkjentstempel av Gjørv-kommisjonen for måten den håndterte terrorhandlingen den 22. juli 2011, sier Wisløff.​​

Bestemt av Stortinget

Det er Stortinget og regjeringen som har bestemt at samlokalisering av nødetatene er nødvendig. Bakgrunnen er flere nasjonale krisesituasjoner der kommunikasjonen mellom de tre blålys-etatene har sviktet.
Konklusjonen i en rekke granskinger og utredninger har vært at man kan sikre et bedre og tettere samarbeid ved å flytte sammen.

I VG-saken går det frem at Politidirektoratet (POD) ikke ønsket å bli tvunget med i en samlokalisering uten grundig utredning, fordi de primært ønsket seks store operasjonssentraler i Norge, hvor politiet var alene. Dette var en del av den såkalte Nærpolitireformen.

Et flertall i Stortinget vedtok at POD selv skulle bestemme hvor hovedsetet i de nye politidistriktene skulle plasseres. Det ble også lagt føringer på at operasjonssentralene skulle plasseres i hovedsetet.

Ble ikke konsultert

Hos Vestre Viken HF var reaksjonene sterke da det ble klart at nødsentralen ble flyttet til Tønsberg, hvor det allerede var klart at helse ikke ønsket å bli med på en operasjonssentral.

- Foretaket ble heller ikke konsultert for å avklarte SAMLOKs videre drift og utvikling, gitt flytting av politiet til Tønsberg. Det ville jo avklart at Vestre Viken AMK ikke kan flyttes til Tønsberg hvor det jo allerede finnes en annen AMK-sentral som ikke ville samlokaliseres, forteller Wisløff.

SAMLOK = en suksess

- Den motstanden som POD tydeligvis har hatt mot samlokalisering er ikke enkel å forstå. I Drammen har jo de tre etatene vært samlokalisert, og det har gitt svært gode resultater. Det ble ikke minst bevist under den kaotiske og uoversiktlige situasjonen den 22. juli 2011, sier Wisløff.

Suksessen i Drammen skulle gjentas over store deler av Norge i forbindelse med politireformen. Det var en klar politisk føring.
Gjennom å plassere de tre nødetatene på samme sted, kunne man få bedre koordinering når det hastet. «Sikre at ressursene finner hverandre», heter det i et viktig punkt i Gjørv-kommisjonens (22. juli-kommisjonens) rapport.
 
- Ved SAMLOK i Drammen har vi bevist i praksis at dette fungerer, og at nødetatene sparer tid i akutte situasjoner hvor det virkelig gjelder. Det er derfor vanskelig å forstå at politidirektoratet valgte en løsning som vil føre til lenger responstid og en løsning som tidligere har fått sterk kritikk fordi kommunikasjonen mellom nødetatene har sviktet, sier Wisløff.

Utreder fremtidige løsninger

Som kjent er det ikke planlagt ny AMK-sentral i det nye sykehuset på Brakerøya. Som en konsekvens av Politidirektoratets vedtak om å legge ned SAMLOK i Drammen vil helseforetaket utrede ulike alternative måter å organisere fremtidens prehospitale tjenester på.  

- Men ingenting hadde vært bedre enn om vedtaket om å flytte politi og brann ut av den svært veldrevne samlokaliserte sentralen i Drammen endres. Dette handler om folks tillit og trygghet til at de får hjelp raskt når de trenger det. Denne saken svekker dessverre den tilliten, avslutter Nils Fr. Wisløff.