Omstrukturerer akuttmottaket på Bærum sykehus

Bærum sykehus, Vestre Viken HF vil fra 2. januar 2023 være i drift med ny organisering av akuttmottaket. Det vil hele døgnet være en overlege i akutt- og mottaksmedisin (AMM) til stede som har ansvaret i akuttmottaket.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 03.01.2023
Sist oppdatert 10.01.2024
AMM Bærum sykehus

Sykehuset er meget godt fornøyd med å kunne iverksette forventet krav fra Helsedirektoratet allerede et halvt år etter at retningslinjene ble publisert. Bærum sykehus mener at dette er den beste tilnærmingen for pasienter, primærhelsetjenesten og ansatte. Pasienter vil motta nødvendig helsehjelp mer strømlinjeformet og bli raskere avklart i akuttmottaket.

Helsedirektoratet kom med en ny nasjonal retningslinje for somatiske akuttmottak 29. september 2022. Der fremkommer det tydelige krav om at akuttmottakene skal ha én medisinsk ansvarlig leder. Det er forventninger til at akuttmottakene skal organiseres som en egen seksjon med fast ansatt personell med breddekompetanse, hvor lederen har det overordnede ansvaret for å ha rutiner og systemer på plass. I Stortingets vedtak om å etablere spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin (AMM) fremkommer det som et viktig mål å styrke kvaliteten i akuttmottak ved å få kompetanse i front når pasientene legges inn akutt.​

 

full sving på AMM Bærum sykehus

 

Det er ujevn tilstrømning av pasienter og økende antall komplekse pasientforløp i akuttmottak. Samtidig er akuttmottak en viktig læringsarena for mange utdanningsforløp i ulike kliniske legespesialiteter og videreutdanning av sykepleiere. Målet med tilstedeværende overlege i AMM hele døgnet er at pasienter vurderes med nødvendig kompetanse, avklares raskere og blir tidligere overført til riktig behandlings- og omsorgsnivå. Tilstedeværende overlege i AMM vil også støtte helsepersonell i primærhelsetjenesten slik at riktige pasienter prioriteres til vurdering i sykehus.

Bærum sykehus AMM, behandling av pasient

 

Hva betyr det?

  • Overlege innen AMM har breddekompetanse som styrker håndtering og prioritering av alle pasienter i akuttmottak, og særskilt pasienter med tidskritiske tilstander
  • Leger i spesialisering (LIS) støttes i vaktarbeidet med tilstedeværende overleger innen AMM; de veileder, vurderer og kvalitetssikrer beslutninger.
  • Døgnkontinuerlig overlege innen AMM har bredde- og systemkompetanse som er av stor betydning for sykepleiere i akuttmottaket, særlig ved håndtering av tidskritiske pasientforløp og i beredskapssituasjoner.
  • Overlege i AMM konfererer med andre legespesialiteter ved tverrfaglige relevante problemstillinger.
  • Overlege i AMM samarbeider tett med overleger i andre spesialiteter om tilgjengelig kapasitet og nødvendige ressurser.
  • Pasienter vil i større grad få nødvendig helsehjelp i akuttmottak.
  • Ustabile pasienter håndteres i tverrfaglige team med deltakelse av overlege innen AMM - uavhengig av når på døgnet pasienten kommer til akuttmottak​.​