Nye tiltak i Vestre Viken oppdatert for Ring 1 kommuner

Grunnet ny virusvariant er tiltak iverksatt i kommuner som grenser til Nordre Follo og som er definert som Ring 1 kommuner.

Ulrich Spreng, Direktør Fag.
Publisert 03.02.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Fagdirektør Ulrich Spreng.
Ulrich Spreng, Direktør Fag.

På regjeringens nettsted kan du lese spørsmål og svar om kraftigere tiltak i østlandskommuner

  • Ansatte som er bosatt i Ring 1 kommuner skal møte på jobb. De skal være spesielt årvåkne for symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, forkjølelse, feber) og bli hjemme ved symptomer (koronatest anbefales).

  • Pasienter som er bosatt i Ring 1 kommuner skal tas imot med standardrutiner (triage for ø-hjelps pasienter). Isolasjon ved mistanke om covid-19.

  • Om mulig skal pasientkonsultasjoner gjennomføres digitalt (telefon / video).

I og med at det er sannsynlig at virusmutasjonen har spredd seg til områder utenfor Ring 1 kommuner er det viktig at smitteverntiltak i Vestre Viken opprettholdes:

  • Alle ansatte som jobber i Vestre Viken skal bruke munnbind om avstand på 2 meter ikke kan holdes. Ansatte på Drammen sykehus skal i tillegg bruke øyebeskyttelse.

  • Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme.

  • Ansatte med mulighet for å jobbe hjemme ifra skal jobbe hjemme ifra.

  • Det er viktig med adgangskontroll – besøksrestriksjoner opprettholdes som før og alt av besøk skal være avklart med avdelingen.

Les også tidligere sak om at Vestre Viken iverksetter nye tiltak pga. ny virusvariant i Nordre Follo