Vestre Viken iverksetter nye tiltak

Omfattende tiltak er iverksatt i kommuner som grenser til Nordre Follo grunnet ny virusvariant. Vestre Viken iverksetter også tiltak.

Ulrich Spreng, Direktør Fag.
Publisert 23.01.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Ulrich Spreng, Direktør Fag.
Ulrich Spreng, Direktør Fag.

Det er iverksatt omfattende tiltak i kommuner som grenser til Nordre Follo kommune etter at det ble påvist den engelske virusvarianten 501Y.V1 (VOC 202012/01). De første prøvene som inneholder denne mutasjonen er tatt den 3. januar 2021, og det er sannsynlig at det muterte viruset har spredd seg.

Vestre Viken iverksetter følgende tiltak:

  • Ansatte som er bosatt i Nordre Follo skal ikke møte på jobb om ikke strengt nødvendig. Aktuelle ansatte har blitt kontaktet av sin leder og er informert om å ikke møte på jobb.

  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har behov for helsehjelp som ikke kan utsettes skal testes og isoleres til negativt testsvar foreligger.

  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har pasientavtaler som kan utsettes skal få utsatt sin behandling.

  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som allerede er inneliggende i Vestre Viken testes.

Dette er i henhold til  tiltak for spesialisthelsetjenesten fra Folkehelseinstituttet:   

I og med at det er sannsynlig at virusmutasjonen har spredd seg til områder utenfor Nordre Follo er det viktig at smitteverntiltak i Vestre Viken opprettholdes:

  • Alle ansatte som jobber i Vestre Viken skal bruke munnbind om avstand på 2 meter ikke kan holdes. Ansatte på Drammen sykehus skal i tillegg bruke øyebeskyttelse.

  • Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme.

  • Ansatte med mulighet for å jobbe hjemme ifra skal jobbe hjemme ifra.

  • Viktig med adgangskontroll - besøksrestriksjoner som før og all besøk skal være avklart med avdelingen.