Nye kommuner gir ingen endringer i lokalsykehusområder

Kommunesammenslåinger fører ikke til endringer i opptaksområdene for sykehusene i Vestre Viken.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.01.2020
Sist oppdatert 18.01.2024
Et par blå briller ved siden av en bærbar datamaskin

Fra 1. januar 2020 er det flere kommuner i området til Vestre Viken helseforetak som er slått sammen med andre. Det er imidlertid ingen endringer av opptaksområder i 2020 som følge av kommunesammenslåinger.

De som bor i kommunene skal fortsatt forhold seg til opptaksområdene og sykehusene som før. Her kan du se oversikten.

Opptaksområdene for psykisk helse og rus er også uendret. Her kan du se oversikten for PHR.

I klartekst betyr dette – etter kommunesammenslåingen:

 • Hurum kommune har blitt en del av nye Asker kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Asker DPS.

 • Nedre Eiker kommune har blitt en del av nye Drammen kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen DPS.

 • Røyken kommune har blitt en del av nye Asker kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Asker DPS.

 • Sande kommune (i Vestfold) blitt en del av nye Holmestrand kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen DPS.

 • Svelvik kommune har blitt en del av nye Drammen kommune.
  Somatisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen sykehus.
  Psykiatrisk opptaksområde tilhører fortsatt Drammen DPS.
     

LES FLERE NYHETER:

Glatta avslører beinskjørhet
Økt gebyr for å ikke møte til time