Ny fagdirektør på plass i Vestre Viken HF

Ulrich Spreng tiltrådte stillingen ved nyttår, og han gleder seg til å ta fatt på jobben.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.01.2020
Sist oppdatert 06.06.2023
Ulrich Spreng, ny fagredaktør i Vestre Viken HF.
Ulrich Spreng er ny fagdirektør i Vestre Viken helseforetak.

Han har overtatt stillingen etter Halfdan Aass, som nå har gått over i en ny stilling som medisinsk direktør i helseforetaket.

Kliniker, forsker og leder

Spreng er anestesilege med doktorgrad i smertebehandling og har i tillegg en mastergrad i helseadministrasjon og topplederprogrammet.

Han har vært overlege på Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål og lege i spesialisering ved blant annet Bærum sykehus og OUS.

I perioden 2012 - 2018 var han avdelingssjef ved Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus. Han kommer nå til Vestre Viken fra en stilling som Director i Consulting i konsulentselskapet Deloitte.

– Jeg har bakgrunn både som kliniker, forsker og leder. Erfaringen fra disse tre områdene er veldig nyttige når jeg nå skal jobbe som fagdirektør. Jeg vet hvordan sykehusene fungerer, sier Ulrich Spreng, som takker nettopp Vestre Viken for god drahjelp i kompetanseoppbyggingen som leder.

– Jeg tok både topplederprogrammet og en mastergrad da jeg var ansatt i helseforetaket sist. Så det er Vestre Viken som har bygd meg opp som leder, smiler Ulrich Spreng.

Vil bli kjent med hele foretaket

Ulrich Spreng har jobbet i Vestre Viken tidligere, og kjenner derfor deler av organisasjonen godt.

Nå er målet at han skal bruke tid på å bli bedre kjent med hele Vestre Viken-organisasjonen.

– Jeg ønsker å bli kjent med hele Vestre Viken og vil besøke alle klinikkene for å hilse på folk og lære organisasjonen å kjenne. Spesielt interessant blir det å snakke med ansatte som jobber med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er områder jeg ikke kjenner så godt fra før, og som jeg ønsker å få mer kunnskap om, forteller den nye fagdirektøren.

Sammen står vi sterkere

Spreng ønsker å være en tilgjengelig fagdirektør som vil kjenne organisasjonen på pulsen.

– Jeg er opptatt av å prate med folk for å finne ut hva som fungerer hos oss – og hva vi kan forbedre. Men nå i oppstarten er jeg i en lytte/lære/lese-fase og ønsker å få et grunnlag før jeg gjør meg opp for sterke meninger. Vi gjør veldig mye bra i Vestre Viken. Det som er helt sikkert er at vi står mye sterkere sammen enn hver for oss. Gode nettverk og samarbeid mellom klinikker, avdelinger og fagområder er noe vi ønsker å bygge videre på, sier Ulrich Spreng.

Ny stilling for Aass

Halfdan Aass har gått over i stilling som medisinsk direktør.

Han er fortsatt en del av foretaksledelsen og stedfortreder for administrerende direktør.

Arbeid med nytt sykehus blir en viktig del av hans arbeidsoppgaver. Han vil også arbeide med spesifikke områder som innføringen av regional kurve og medikasjon, prioritering av medisinsk teknisk utstyr, legemidler, medisinsk koding og annet etter avtale med administrerende direktør og ny fagdirektør.