Nå lager vi en utviklingsplan for helsetjenestene de neste tiårene

Og på vår nye nettside kan du følge med på arbeidet.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 10.03.2017
Sist oppdatert 18.01.2024

​Vestre Viken har fått i oppdrag av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst å utarbeide en utviklingsplan.

Kort fortalt skal en utviklingsplan beskrive hvordan Vestre Viken skal utvikle seg for å møte behovene for spesialisthelsetjenester i vårt opptaksområde fram mot 2035. Ut fra planen skal det pekes på tiltak for å sikre et godt pasienttilbud de neste årene.

Brev til kommunene: Hva mener dere?

Alle helseforetakene i Norge skal lage en slik plan.

- Det er viktig med bred involvering. Arbeidet med utviklingsplanen skal skje i tett dialog med kommunene. De har nå fått brev der de blir invitert til å komme med sine innspill og si hva de mener er viktig for at innbyggerne skal få gode helsetjenester de neste årene, sier Finn Egil Holm, direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt i Vestre Viken.

Prosessen med å lage utviklingsplanen er ventet å pågå i hele 2017. Så vil hele planen bli sendt ut på formell høringsrunde i begynnelsen av 2018, og før den deretter blir behandlet av styret i Vestre Viken.

Den nye nettsiden er klar

For at alle skal få informasjon om utviklingsplanen har Vestre Viken nå laget en egen nettside.

- Denne blir løpende oppdatert, så her kan du følge med på arbeidet med planen framover, sier Finn Egil Holm.

Vil du vite mer om utviklingsplanen?

Klikk deg inn på nettsiden her: Utviklings- og strategiplan 2035

 

Finn Egil Holm


Finn Egil Holm, direktør for
kommunikasjon, strategi
og samfunnskontakt