Nå kan du bli kvitt panikklidelse på fire dager

The Bergen 4-day Treatment ble utviklet for behandling av tvangslidelser, men er også tilpasset til bruk for andre psykiske lidelser. Behandling går over fire dager og tilbys nå for pasienter med panikklidelse.

Publisert 08.07.2021
Sist oppdatert 18.01.2024

«Bergen 4-day Treatment» (B4DT) som også kalles «Concentrated Exposure Therapy» er en behandlingsform med svært gode resultater. Behandlingen ble utviklet av Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Haukeland universitetssykehus med grunnlag i kjente behandlingsprinsipper som er bevist å fungere.

Seks behandlere fra Ringerike distriktpsykiatriske senter (RDPS) har gjennomført opplæring fra Bergen og alle er nå sertifiserte i behandlingsformen. Dermed har Ringerike distriktpsykiatriske senter i Vestre Viken også tatt i bruk B4DT som konsentrert eksponeringsbehandling over fire dager, hvor hver pasient får skreddersydd opplegg med egen behandler til behandling av panikklidelse gjennom uken.

Panikklidelse kjennetegnes av sterke, tilbakevendende angstanfall. Anfallene kommer gjerne uventet og bygger seg ofte opp over ca. ti minutter.

Symptomer som hjertebank, pustevansker, svimmelhet, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, skjelving og uvirkelighetsfølelse er vanlig. Man kan også oppleve at man blir redd for å dø, miste kontrollen eller bli gal. Etter anfallet er frykten stor for at det skal skje igjen.

Personer med panikklidelse vil derfor ofte forsøke å unngå situasjoner, steder eller aktiviteter som assosieres med panikkanfallet for å unngå å utløse et nytt anfall. Mens noen opplever panikkanfall hyppig, kan det også gå lang tid mellom hver gang man får et panikkanfall.

På helsenorges nettsted kan du lese mer om angst og angstlidelser

På helsenorges nettsted kan du lese mer om panikkanfall

Før behandlingen gis info og vurderinger gjøres

Før behandlingen kan starte gjennomføres en pre-screening der mulige deltakere vurderes. Deretter må pasienten selv ta et valg om det er rett behandling og om den passer inn i hverdagen slik den er nå, samt muligheten for å gå fullt inn i behandlingen over én intensiv uke med påfølgende arbeid etter uken.

Dette kan være en krevende prosess i seg selv, så før oppstart brukes mye tid til å kartlegge grundig og sikre at en mulig deltaker får god info om hva behandlingen innebærer. Dersom alt er på plass, får pasienten tilbud om behandling med B4DT-metoden og det avtales oppstart med fullt fokus på behandlingen.
   

Under behandlingen gjennomføres B4DT individuelt og i gruppe over én uke

Istedenfor å trekkes ut over mange uker gjennomføres B4DT som en intensiv behandling over fire dager i én uke. Fra tirsdag til fredag møtes pasientene i gruppe med tre til seks pasienter og tilsvarende antall behandlere. Den uken behandlingen foregår må pasienten rydde unna andre gjøremål og sette av tiden.

Behandlingen kombinerer individuell behandling og gruppebehandling, der den individuelle behandlingen skreddersys hver enkelt. Samtidig gjennomføres gruppeprosessen, der en jobber side om side med andre som går gjennom samme behandling.
   

Etter behandlingen forsetter egenarbeidet og oppfølging

Siste dag lages en plan for selv å jobbe videre med prinsippene:

 • tørre å kjenne på symptomene
 • avgjøre om det er en falsk alarm
 • vite hvordan en kan møte angsten på en annen måte

Pasientene følges opp med samtale med behandlere ti dager og tre måneder etter behandlingsuken.

De som jobber med behandlingen ser raskt en endring og dette gjør det inspirerende å jobbe med B4DT. Samtidig kommer det gjerne endringer i andre deler av livet da prinsippene er overførbare til flere områder.

Kort oppsummert om behandlingen

Det er viktig med god forberedelse på krevende dager i behandling og egentrening. Pasienter møter angsten på en annen måte enn tidligere og eksponeringen gjennomføres uten at symptomene som kommer reguleres.

Behandlingen er tredelt:

 1. Forberedelse før gruppebehandlingen.
 2. Fire sammenhengende og intensive behandlingsdager.
 3. Jobbing på egenhånd i ukene etter behandlingsdagene.
     

Dette sier pasienter om B4DT

Pasienter som har deltatt har blant annet beskrevet behandlingen som «hardt arbeid», «krevende» og «informativt». Resultatet av behandlingen er beskrevet som «magisk», «de viktigste dagene noensinne» og «hvorfor har ingen fortalt meg dette tidligere».

Magisk.
De viktigste dagene noensinne.

Tidligere deltakere på B4DT-behandling.

Hvem kan behandles med Bergen 4-day Treatment

Noe av det viktigste i 4-dagers-formatet er at pasientene får terapeutassistert eksponering i sitt hjemmemiljø, så tilbudet er rettet mot pasienter med panikklidelse, med eller uten agorafobi* i opptaksområdet til Ringerike distriktpsykiatriske senter.

Les mer om opptaksområdene på infosiden til Ringerike DPS

Ved noen tilstander må behandlingen utsettes til pasientens situasjon er bedret. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av rusmidler, aktiv fase av psykose, i mani og ved svært høy fare for selvmord.

Agorafobi er angst eller frykt for å forlate og oppholde seg utenfor hjemmet. Mange kan være redde for å være alene når de må gå ut og føle seg usikker eller utrygg på steder med mange mennesker og i åpne landskap. Angst for å få panikkanfall i slike situasjoner er ikke uvanlig ved Agorafobi.
   

Henvisningsrutine

Pasienter som ønsker og er aktuelle for 4-dagers behandling kan henvises til Ringerike distriktpsykiatriske senter av fastlege eller annet henvisende helsepersonell.

Henvisning bør beskrive:

 • Info om varighet av lidelsen.
 • Aktuell tematikk for angstplagene.
 • I hvilken grad de påvirker funksjonsnivå og daglig tidsbruk.

Etter henvisningen er mottatt:

Ringerike distriktpsykiatriske senter gjør en vurdering av rettigheter og aktuelle pasienter utredes. Er behandlingen aktuell får pasienten plass i en gruppe.
   

Samarbeidspartnere

Ringerike DPS samarbeider med «Klinikk for 4-dagers behandling» ved Haukeland sykehus og behandlingen kvalitetssikres gjennom kartlegging av symptomtrykk før, under og etter behandling.

Du kan lese mer om «Klinikk for 4-dagers behandling» på Helse Bergens nettsted

   

Mer om The Bergen 4-day Treatment

På nettstedet til National Center for Biotechnology Information (NCBI) kan du lese forskningsartikkelen «The Bergen 4-Day OCD Treatment Delivered in a Group Setting: 12-Month Follow-Up».

På forskningsnettstedet «Taylor & Francis Online» kan du lese forskningsartikkelen «The Bergen 4-day treatment for OCD: four years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting»
   

Les mer om fremtidens pasientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)