Lettelser i tiltak rundt COVID-19

1. oktober 2021 ble adgangskontroll avviklet ved behandlingssteder i Vestre Viken og det er også noen lettelser i smitteverntiltak, men det vil fortsatt være besøksrestriksjoner.

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 18.01.2024

Regjeringen har besluttet at Norge er over i normal hverdag med økt beredskap og lørdag 25. september klokken 16:00 gjenåpnet Norge etter 562 dager med nasjonale tiltak.

Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot COVID-19, og sykdommen er nå en mindre alvorlig trussel mot folkehelsen enn i tidligere stadier i pandemien. Selv om smittetallene kan være høye i perioder, er det få som blir alvorlig syke.

I månedene fremover er det den samlede belastningen av luftveisvirus, som influensa, RS-virus som kan forårsake forkjølelse og lungebetennelse samt andre luftveisinfeksjoner, som blir mer avgjørende for driften til sykehusene. Det vil fortsatt være svært viktig med tiltak for å forebygge større infeksjonsutbrudd i sykehus.

Med bakgrunn i dette vil helseforetak i landet videreføre enkelte tiltak for smittevern og sikkerhet, men også her blir det lettelser som vil bli vurdert og justert ved behov.

Fasader ved flere behandlingssteder i Vestre Viken.

Adgangskontroll er fjernet og smitteverntiltak er justert ved alle behandlingssteder i Vestre Viken, slik som for ekempel Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og Kongsberg sykehus, vist i bildet over.

Vestre Viken har lettelser i smitteverntiltak og adgangskontroll er avviklet

30. september ble det innført flere lettelser i smittevernprosedyrer i Vestre Viken helseforetak og 1. oktober avviklet vi adgangskontroll ved våre behandlingssteder. Dermed utføres ikke lenger adgangskontroll ved hovedinngangene, men sykehusene og andre behandlingssteder har fortsatt enkelte besøksrestriksjoner og tiltak som hver enkelt avdeling følger opp.

Dette inkluderer for eksempel at selv om det ikke er noe generelt påbud om bruk av munnbind, så kan avdelinger likevel kreve bruk av munnbind hos den enkelte avdeling ved behov. – Skal munnbind brukes vil dette vises på plakater avdelingen henger opp hos seg, eller det vil bli gitt informasjon om det fra helsepersonellet.

Plakater informerer ved adkomst og på avdelinger

Plakater ved inngangene vil fortsatt informere om de besøksrestriksjonene og tiltakene som generelt gjelder for hele behandlingsstedet eller sykehuset. Plakatene ser eksempelvis slik ut:

Illustrasjon av plakater om smitteverntiltak.

Plakatene vil inneholde info om smitteverntiltak før du går inn på et behandlingssted eller en avdeling. Tiltak som at du ikke må ha symptomer på COVID-19, at du ikke må ha hatt nærkontakt med smittede de siste 7 dagene, at pasient kan ha med én ledsager, men ikke mer enn to besøkende om gangen, at man fortsatt bør holde avstand og bruke munnbind ved behov, at man ikke skal ta unødig på flater og at god håndhygiene fortsatt er viktig.

Noen avdelinger fortsetter med strengere tiltak

Avdelinger som typisk sett vil ha strengere tiltak enn ellers i sykehusene er føde- og barselsavdelinger samt avdelinger der det kan være pasienter med generelt nedsatt immunforsvar, slik som kreftavdelinger, revmatisme-avdelinger og avdelinger som behandler pasienter med blodsykdommer.

Mer info om tiltakene i Vestre Viken

Vestre Viken fortsetter å ha infosider om COVID-19 og de tiltakene vi har for å bekjempe pandemien. Info på sidene oppdateres løpende når tiltak endres.

Pasientreiser

Pasientreiser fortsetter å frakte pasienter på HelseEkspressen, Helsebuss og andre fraktemetoder i henhold til føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det vil blant annet si at pasienter som er beskyttet av vaksine kan samkjøres i liten bil, uten begrensning i antall personer som fraktes.

For å gi ekstra beskyttelse til de som kanskje ikke har kunnet ta vaksine, eller som har nedsatt immunforsvar, kjøres HelseEkspressen og Helsebussen fortsatt uten å fylles helt opp.

Det er ikke lenger påbud om bruk av munnbind ved reise med Pasientreiser, men i henhold til føringene fra FHI oppfordrer vi fortsatt våre pasienter til å bruke munnbind ved slike reiser. Spesielt ved lengre turer på en time eller mer.

Busser fra Pasientreiser.

Busser fra Pasientreiser, HelseEkspressen og Helsebussen.

Frakt med ambulanse

Om beskyttelsesutstyr skal benyttes vurderes ut fra smitterisiko.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler fortsatt at ved kontakt med pasienter uten sannsynlig smitte, så kan i hovedsak grunnleggende smittevern brukes.

FHI anbefaler også at ved kontakt med pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med COVID-virus, så bør helsepersonell bruke medisinsk munnbind, øyebeskyttelse, smittefrakk og hansker.

Ved frakt med hvit eller gul ambulanse er det derfor ikke påbud om bruk av munnbind for pasienter, men vi anbefaler at det brukes. I noen tilfeller kan du bli pålagt å bruke munnbind med mindre det er medisinsk grunnlag for at det ikke skal brukes. Dette er fordi det er svært kort avstand mellom folk i ambulansen og vi ønsker å beskytte helsepersonell og pasienter på best mulig måte.

Ambulanse og ambulansepersonell.

Ambulanse og ambulansepersonell.

Føde- og barselsavdelinger

Føde- og barselavdelingene ved sykehusene i Vestre Viken har innført en rekke tiltak under koronapandemien. Fordi det er mange uvaksinerte blant gravide og for å ha en ekstra sikkerhet rundt nyfødte og deres familier, vil føde- og barselsavdelinger fortsette med noe strengere tiltak hos seg.

Blodbankene i Vestre Viken

Blodbankene fortsetter med tiltak som før og du kan lese mer om dette her