En kvinne i hvit frakk

Bli blodgiver

Blodbanken har til enhver tid behov for nye blodgivere. Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset. Du gir liv når du gir blod!

De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere.

Vil du bli blodgiver?​​​

Personer vaksinert mot COVID-19 kan gi blod etter blodgiverkarantene. Se info om dette hos Helsedirektoratet

Du kan melde deg som blodgiver på GiBlod.no
På nettstedet velger du giversted, så kontakter blodbanken deg.

I Vestre Viken er giverstedene du kan velge mellom:​​​

 • Bærum sykehus
 • Drammen sykehus
 • Kongsberg sykehus
 • Ringerike sykehus
 • Hallingdal sjukestugu
     

Du kan også kontakte blodbankene direkte:

Se info om blodbanken ved Bærum sykehus

Se info om blodbanken ved Drammen sykehus

Se info om blodbanken ved Kongsberg sykehus

Se info om blodbanken ved Ringerike sykehus

Se info om blodbanken ved Hallingdal sjukestugu

Blodbankene i Vestreviken ønsker at alle som melder seg til blodgivning, ser gjennom informasjonsfilmen før oppmøte

Under her kan du se informasjonsfilm til nye blodgivere​

 


Når du ankommer

Når du kommer til blodbanken blir du bedt om å fylle ut «Skjema for blodgivere​».​

Dette skjemaet fylles på papir ved første oppmøte, deretter elektronisk på en pc ved senere oppmøter. Deretter vil vi ha en samtale med deg og informere deg om hva det vil si å være blodgiver.

Vi tar også blodprøver av deg,og kontrollerer blodtrykk og puls.

Vi tar disse blodprøvene første gang du kommer til oss:

 • HIV
 • Hepatitt B
 • Hepatitt C
 • Syfilis
 • Blodprosent (hemoglobinverdi)
 • Jernlager (ferritin)
 • Blodtyping

Når kan jeg begynne å gi blod?

Du kan gi blod for første gang når prøvene er ferdig undersøkt, vanligvis etter omtrent fire uker.

Vi setter gjerne opp en time til første blodgiving når du registrerer deg. Alternativt kan vi ta kontakt med deg pr. telefon og avtale tid for blodgivning.

Nasjonale retningslinjer

Hovedhensikten med registreringen er å sikre at de to bærende prinsipper i transfusjonstjenesten oppfylles:
1. Det skal være trygt å gi blod.
2. Det skal være trygt å få blod.

​ ​​

Som hovedregel kan alle friske mennesker mellom 18 og 60 år bli blodgivere. Det er svært viktig at du føler deg frisk, og at du har overskudd den dagen du skal gi blod. Kontroll ved blodgivning er ingen helsesjekk og erstatter ikke helsekontroll hos lege.​

Du må ha norsk personnummer og beherske norsk slik at du forstår spørsmålene i «Skjema for blodgivere», og kan gjennomføre et påfølgende intervju med utgangspunkt i skjemaet.

På nettstedet til Helsedirektoratet finner du mer info om blodgivning

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod, derfor er det også restriksjoner  på føde- og oppvekststed, samt restriksjoner ved utenlandsreiser.

Fast medisinbruk utelukker vanligvis blodgivning (unntak er blant annet p-piller, tyroksin og enkelte allergimedisiner). Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om medisinbruk og blodgivning.

Du kan ikke være blodgiver hvis du:

 • Har piercing i slimhinne. (nese, tunge, lepper, kinn, kjønnsorganer). Karantene i en måned etter fjerning.
 • Har kronisk sykdom som for eksempel diabetes, epilepsi, hjertesykdom og de fleste revmatiske lidelser.
 • Har hatt kreft eller andre alvorlige sykdommer (unntak er basalcellekarsinom og celleforandringer på livmorhalsen).
 • Har alvorlig medisin- eller matallergi (uttalt elveblest og anafylaksi).
 • Bruker eller har brukt narkotika som sniffes eller injiseres.
 • Menn som har sex med menn. Unntak dersom det er 12 mnd. siden siste seksuell kontakt.
 • Veier under 50 kg
 • Har oppholdt deg i Storbritannia minst ett år til sammen i perioden 1980-1996​
Vil du vite mer om blodgivning, se https://www.giblod.no/.

Vi trenger deg som blodgiver!

Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset.

Vi har omtrent 5 800 aktive blodgivere i Vestre Viken. Årlig slutter omtrent 10 % av blodgiverne på grunn av oppnådd aldersgrense, sykdom, flytting eller andre årsaker.

De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere.

Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats. Du gir liv når du gir blod!

Har du lyst til å bli blodgiver er du hjertelig velkommen!

Om blodbanken i Vestre Viken

Du kan gi blod ved blodbanken i Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og på Hallingdal sjukestugu.

På avdelingssidene under finner du kontaktinformasjon, adresser og åpningstider:

Se info om blodbanken ved Bærum sykehus

Se info om blodbanken ved Drammen sykehus

Se info om blodbanken ved Kongsberg sykehus

Se info om blodbanken ved Ringerike sykehus

Se info om blodbanken ved Hallingdal sjukestugu

Du kan parkere gratis ved alle våre tappesteder når du skal gi blod.

Mer info om parkering ved behandlingsstedene i Vestre Viken finner du her


Sist oppdatert 05.01.2023