Internasjonal dag for kliniske studier

20. mai markerer vi den internasjonale dagen for kliniske studier. Hensikten er å informere og skape interesse og kunnskap om kliniske studier. Vi ønsker også at flere vil få tilbud om å delta i kliniske studier og at antallet studier øker.

Vestre Viken HF
Publisert 19.05.2023
En gruppe mennesker som ser på en dataskjerm
I Vestre Viken har vi mange pågående kliniske studier.

Hvis du blir syk, ønsker du å få god behandling. For å vite om behandlingen virker eller en ny er bedre enn en nåværende, trenger vi å forske. Utprøving av ny behandling og gjennomføring av kliniske studier er dermed viktig for utvikling og best mulig helsetilbud til befolkningen. Kliniske studier er også viktig for næringslivet og verdiskapningen i Norge.

Dagen feires over hele verden hvert år rundt 20. mai for å markere dagen da James Lind startet det man tror er den første randomiserte kliniske studien ombord på et skip 20. mai 1747. 

Han ville finne en mulig behandling mot skjørbuk. I sin samtid var sykdommen et stort problem, og den medførte forferdelige plager og høye dødsfall blant mannskapene om bord på lengre skipsreiser. Sjømennen ble delt inn i 6 grupper som enten fikk cider, sitrus, eddik, krydderpasta med byggekstrakt, sjøvann eller svovelsyre. De som fikk cider eller sitrus ble friskere, men det tok mange år før man forstod årsakssammenhengen og betydningen av vitamin C. 

Stor takk til alle som deltar i kliniske studier og til alle som jobber med å ivareta studiedeltakerne.

I Vestre Viken har vi mange pågående kliniske studier. Vil du være med – spør om kliniske studier eller se på HelseNorge.no!

Se video som presenterer en av de mange spennende studiene som pågår i Vestre Viken: NEXAF Detraining ledet av forsker Marius Myrstad ved Bærum sykehus.