Grundig kvalitetstesting av døgnplassene i nytt sykehus

Mange ulike aktører har vært involvert i å utforme og teste gode og sikre løsninger for pasientrommene i nytt sykehus i Drammen.

Publisert 31.03.2023
Sist oppdatert 10.01.2024
Det er mange hensyn å ta når man bygger et sykehus. Alt testes og prøves ut nøye lenge før sykehuset står ferdig. Nå bygges de tre byggene for psykisk helse og rus (PHR). Før man starter med innvendige arbeider blir løsningene og kvaliteten testet ut i såkalte «prøverom». 
 
I vinter har det derfor blitt bygget opp et komplett pasientrom, en del av korridor, samt en del av utvendig fasade. Dette er bygget slik som det vil se ut i ferdig sykehus. Det er byggherre som har hatt ansvar for selve oppbyggingen. Alle berørte entreprenører og leverandører har vært involvert i den faktiske oppbyggingen, med ansvar for sine deler. 
 
2023-03-31 NSD_Prøverom PHR kollage.jpg

Bilder fra prøverommet: 1. Plass seng, sengelampe og skap, 2. Toalett, 3. Fasade

​Ansattmedvirkning

Etter at prøverommet sto ferdig har representanter fra PHR og eiendomsdrift hatt flere befaringer for å teste og se på løsninger. Flere utbedringer er gjort underveis etter innspill fra fagmiljøene. 
 
De ansatte har gitt en veldig positiv respons på utforming av rom, fargevalg og muligheten til å få være med på denne medvirkningen. 
 
2023-03-31 NSD_Prøverom PHR_ansattrepresentanter.jpg

Ansatte fra PHR, samt representanter fra vernetjenesten og arkitekter på befaring i prøverommet​.

​Robusthet og sikkerhet

På befaring ble robustheten til rom og inventar vurdert. Dette er viktig for å ivareta pasienters og ansattes sikkerhet. Funksjonstest av blant annet dører, dusj, toalett, hyller, skap og ventilasjonsluker medførte at en rekke ting blir forbedret i de endelige pasientrommene. 
 

Hyggelige pasientrom

Alle sengerom i nytt sykehus er utstyrt som enerom med eget bad. Pasientrommene i byggene for psykisk helse og rus er utformet for å være hyggelige og gode rom å være i for pasientene. Her er smarte og sikre løsninger ekstra vektlagt. Det er store vindusflater som gir godt med lysinnslipp og utsyn.

Det er solavskjerming som vil kunne avskjerme for lys og innsyn på utsiden av vinduene. Solskjermingen kan styres fra rommet, men kan overstyres fra vaktrom, eller automatisk hvis det er mye sol eller vind. 

Les mer om nytt sykehus i Drammen​Flere nyheter fra nytt sykehus i Drammen​​​​

Alle rom vil inneholde: 
​• Eget bad, med skyvedør inn til badet 
Regulerbar seng 
Hylle for oppbevaring
Sittebenk med oppbevaring under
Skrivebord med stol
NSD_prøverom PHR illustrasjon.png