Fra gul til grønn beredskap

Vestre Viken HF går fra gul til grønn beredskap fra 26. januar 2022 klokken 10:00.

Publisert 26.01.2022
Sist oppdatert 11.01.2024
Fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.
Fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.

Presset på intensivkapasiteten er nå mindre og tallet på antall inneliggende pasienter med korona holder seg stabilt på tross av at smitten øker i samfunnet, sier Ulrich Spreng.

Antall innlagte pasienter med covid-19 var mellom 20 og 30 de siste dagene og Vestre Viken har i de siste ukene økt den planlagte aktiviteten til over 90 prosent av normalen.

Den økende smitten i befolkningen fører til at sykefraværet ved våre sykehus er økende og det forventes en økning de neste ukene. Enten det dreier seg om egen sykdom eller syke barn.

Vestre Viken er fortsatt i grønn beredskap og fortsetter med omfattende smitteverntiltak og besøksrestriksjoner.

Situasjonen ved våre sykehus har bedret seg i de siste ukene, dog er vi ikke i mål. Vi følger nøye med antallet pasienter som har behov for sykehusbehandling grunnet covid-19. Et økende antall innlagte covid-19 pasienter og/eller et økende sykefravær hos våre medarbeidere vil kunne forverre situasjonen igjen, sier Ulrich Spreng.

Hele Vestre Viken er tilbake til Grønn beredskap

Nedtrappingen til grønt beredskapsnivå omfatter Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu, Blakstad sykehus, alle tverrgående klinikker og behandlingssteder for Psykisk helse og rus, Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester, og Klinikk for intern service samt stab og ledelse i foretaket.

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.
Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken