Forskningsdagene ved Bærum sykehus

Onsdag 28. september markerte Bærum sykehus Forskningsdagene med arrangement åpnet av ordfører Lisbeth Hammer Krog, og utdeling av formidlingsprisen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Ordfærer Bærum

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog​, under åpningen av arrangementet ved Bærum sykehus .​

Arrangementet er en årlig tradisjon for sykehuset i forbindelse med Forskningsdagene, som er en nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. 

Målsetningen for den nasjonale festivalen er blant annet å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning

  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv

  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater​

Arrangementer onsdag 28.september

På morgenen onsdag 28.september var ansatte samlet til stormøte for presentasjon av noen av de pågående eller avsluttede forskningsprosjektene ved sykehuset. Det var faglig god variasjon i presentasjonene, og forskerne ble utfordret til å presentere sine studier og resultater fra disse på 3 minutter. Det ble seks engasjerte og fine «scientific speed updates».  

Senere samme dag var det åpent arrangement for befolkning, hvor ytterligere syv forskere ble utfordret til å presentere sitt arbeid for «folk flest». Tilhørerne fikk på underholdende måte innblikk i flotte prosjekter innenfor flere fagområder.

Formidlingsprisen

Nytt av året var det opprettet en Formidlingspris som ble delt ut til en av foredragsholderne på ettermiddagsarrangementet. Formidling av forskning er en viktig oppgave for alle som arbeider med forskning. Forskningsformidling betyr å formidle forskningsbasert kunnskap fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget eller til andre forskere. Åpenhet og god dialog mellom forskning og samfunn er avgjørende for å sikre samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. ​

Hensikt med prisen er å motivere forskere til å formidle forskningsbasert kunnskap og kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger, samt forskningsresultater til personer utenfor faget. 

Prisen deles ut til en forsker som har presentert forskning på en tilgjengelig, relevant og interessant måte for ulike grupper i samfunnet. 

Formidlingsprisen gis av Venner av Bærum sykehus til forskere ved klinikk Bærum sykehus, i forbindelse med markering av Forskningsdagene. Prisen skal nyttes til prisens hensikt; formidling av forskning.

Vinner av årets pris var overlege Kjartan Moe ved Gynekologisk avdeling. Foredraget het «Med hjerte for kvinnehelse – Hjerte- og karhelse etter svangerskapskomplikasjoner» og vant med sitt engasjement, tydelig språk og forståelig presentasjon.

Er du nysgjerrig på, eller interessert i forskning?

Er du nysgjerrig på, eller interessert i forskning og ikke fikk deltatt på Forskningsdagene ved Bærum sykehus i år? Det kommer nye muligheter da dette er et årlig arrangement som arrangeres i slutten av september hvert år.

Formidlingspris vinner 2022_Kjartan Moe01.jpg

Fra venstre: Kjersti Vanberg (fagsjef helsefag Bærum sykehus), Mark Miller (representant Brukerutvalget), Kjartan Moe (​overlege Gynekologisk avdeling + vinner av Forbedringsprisen 2022), Kristine Kleivi Sahlberg (avdelingssjef Forsknings- og innovasjonsenheten) og Stig Grydeland (leder i Venner av Bærum sykehus).

Vil du vite mer om Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus? Da kan du ​lese her.