Fokus på økt kvalitet på praksisstudier

Denne høsten skal sykepleierstudenter fra flere studiesteder ut i praksis i Vestre Viken. Flere av de får være med på det nye Praksisprosjektet som i høst skal prøves ut på Drammen sykehus.

Publisert 01.09.2022
Sist oppdatert 25.11.2022
Praksisprosjektet er i gang

Bakgrunnen for prosjektet er at det er avdekket et behov for å se på en overordnet struktur for hvordan praksisstudier for bachelorstudenter skal gjennomføres i regionen. Spesielt i forhold til organisering, ansvarsforhold, læringsutbytte og veilederkompetanse.

Helse Sør-Øst (HSØ) og Norges Sykepleierforbund (NSF) har etablert et felles prosjekt hvor Vestre Viken HF er et av tre helseforetak som er involvert. Fokuset er på bedre kvalitet i praksisstudiene for bachelorstudentene. Derfor er også Universitetet i Sørøst-Norge (USN) også involvert i prosjektet.​

Starter med sykepleierne

​På sikt er planen at dette skal gjelde bachelorstudentene i ulike praksisordninger, men i første omgang er det sykepleierstudentene som skal være med på dette utprøvingsprosjektet.

Oppstarten for sykepleierstudentene er uke 35 på Drammen sykehus. Avdelingene som deltar på dette prosjektet er Medisin 1, Medisin 3, Kirurg 3, Ortopedi og Barne- og Ungdomsavdelingen.

kakefeiring

For å markere oppstarten ble det servert kake på de avdelingene som deltar i utprøvingen (Bilde: Annelie Johansson)​

ortopeden

Her ser vi sykepleierstudenter på Ortopedisk avdeling (Bilde: Annelie Johansson)

–  ​Vi håper med dette at studentene vil føle seg ivaretatt og trygge i sin praksis. Også at praksisveilederne opplever tydeligere rammer rundt gjennomføringen av praksisstudiene og en større trygghet i veilederrollen, sier Annelie Johansson, rådgiver i Utdanning, og som har hatt ansvaret for dette prosjektet.

–  Noe av det vi ønsker å oppnå med dette er økt anerkjennelse av veilederrollen, at studentene opplever god kvalitet og oppnår læringsutbytte. Samt at dette bidrar til økt rekruttering, sier Johansson.

Veiledning av veilederne

Som et ledd i arbeidet ble det i forkant avholdt et dagskurs i praksisveiledning for veiledere fra enhetene. Kommentarene fra deltakerne er at dette var et viktig kurs og at det er fint å reflektere og dele erfaringer med andre. Det kom også tilbakemelding på at veilederne har blitt mer bevisst på rollen sin og at viktigheten av samarbeidet mellom skole, student og praksissted har blitt mer synlig.

veiledere praksisprosjektet

​Fra venstre: Annelie Johansson, prosjektleder, Utdanningsavdelingen, Katrine H. Wilhelmsen, instistuttnestleder USN, Erik Brødreskift, studentrepresentant USN, Kamilla Hindhamar, fagutv. sykepleier Kir 3, Ingrid Steinkjer, fagutv. sykepleier Barne- og ungdomsavdelingen, Terje Solbakken, fagutv.sykepleier Ortopedisk, Sonja Eriksen, fagutv.sykepleier Med 1, Dorte Vestrager Kristensen, emnelærer USN og Frøydis Løvberg Lien, fagutv. sykepleier Med 3

Erfaringen fra utprøvingen skal evalueres og planen er å videreføre dette til alle klinikkene i Vestre Viken i løpet av våren 2023. Det er også plan om å inkludere de bachelorutdanningene som har en vesentlig del av praksisstudiene i helseforetaket.

Lovisenberg diakonale høgskole, VID vitenskapelige høgskole og OsloMet kommer også til å inkluderes etter utprøvingen er gjennomført.​