Flue på veggen under flytting av sykehus i Danmark

Helgen 17. og 18. september var representanter fra nytt sykehus i Drammen observatører ved flyttefase to på Herlev Hospital i Danmark.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 18.10.2022
Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen er i gang med planleggingen av alt som må forberedes for flyttingen allerede nå​. En viktig del i nåværende fase er å innhente erfaring fra hvordan andre sykehus har løst oppgaven. 

Mai Bente Myrvold, ass. Prosjektdirektør VV-NSD og Mette Hilden, prosjektsjef Drammen Sykehus fikk sammen med en gruppe fra nye SUS, og representanter fra to andre sykehus i Danmark mulighet å være tilstede under flyttehelgen i Herlev i slutten av september.

​- Det var veldig nyttig å få innblikk i det omfattende planleggingsarbeidet som var gjort i forkant av selve flyttingen. Detaljeringsgraden i planleggingsarbeidet opplevdes som en svært avgjørende faktor for at selve flytteprosessen gikk på skinner, sier Mette Hilden.

Andre forutsetninger for flyttingen

Det nye sykehuset i Herlev er bygget på samme tomt som det gamle sykehuset. Derfor trengte ikke pasienter transporteres med ambulanser, eller møbler med store flyttetrailere. Her var det mulig å trille alt over fra gammelt til nytt bygg.  

Pasientsikkerheten i fokus 

Noen dager før flyttingen stoppet sykehuset all elektiv aktivitet for å ikke ha flere pasienter enn absolutt nødvendig å transportere over i nye bygg.  For ivareta pasientsikkerheten var omkringliggende sykehus i beredskap for å kunne bistå med håndtering av akuttpasienter om det skulle bli nødvendig under selve flyttingen. Det var også rigget med tverrfaglige ressurser for å sørge for sikkerhet i alle ledd. Det var et eget team som fikset alt som måtte trenges av dører, strøm og IKT-problemer underveis i flyttingen. Under selve transporten var både sykepleiere, leger og medisinskteknisk personell pasientene tilgjengelige for å følge pasientene, avhengig av behov. 

Tydelig definerte roller

Hilden forteller at alle involverte i flyttingen ble tildelt t-skjorter med ulike farge og tydelige ansvarsområder trykket på både frem- og bakside. 

T-skjorter med rollebeskrivelse

T-skjorter med rollebeskrivelse

​- Det var utrolig spennende å se den fysiske flyttingen, at alle involverte hadde tydelig definerte roller, og at rollene var synlige for alle. Den idéen tar vi med oss tilbake til Vestre Viken, sier hun. 

Den gode planleggeingen og den klare rollefordelingen gjorde at alt så ut til å gå etter plan uten stress eller store uventede hendelse. Observatørene fra Vestre Viken var imponert over hvor stillferdig og rolig selve flyttingen gikk. ​

Nyttige erfaringer

Det var mye kunnskap og inspirasjon å få disse dager, der de fikk ta del av blant annet:
Kick-off møte for pasientflytting
Planleggings-/statusmøter underveis
Besøk i kommandosentralen
Besøk på avdelinger som forberedte flytting
Observasjon av avdelinger som gjennomførte flytting

- Dette er en uvurderlig erfaring å ta med seg inn i vår planleggingsprosess. Erkjennelsen av hvor omfattende dette er, detaljeringsnivået i planleggingsfasen, og viktigheten av at alle berørte involveres i planleggingen, er viktige momenter vi tar med oss i det videre arbeidet, avslutter Mai Bente Myrvold. 

Nye Herlv sykehus

Nye Herlev sykehus

  • Den nye delen av sykehuset i Herlev er 56 000 m2 (til sammenligning blir nytt sykehus i Drammen 122 000 m2). 
  • Det består av to bygg: ett akutt-hus og et kvinne/barn-senter med ca 285 sengerom og 1 900 medarbeidere.
  • Nye Herlev Hospital åpnet i juni 2021.
  • I slutten av september 2022 gikk flyttelasset for andre og siste del av sykehuset. 
  • Fase to innefattet blant annet nyfødt intensiv, intensiv og operasjon, føde og barsel.