Flere barn og unge får psykisk helsehjelp

Det er langt flere barn og unge som får behandling for psykiske helseutfordringer enn tidligere. Ved Vestre Viken HF har aktiviteten økt med over 30 prosent siden 2019, mens det i Helse Sør-Øst totalt har økt med nesten 20 prosent i samme periode.

Publisert 03.05.2023
Sist oppdatert 04.05.2023

​​

tenåring - psykisk helse

De tre første månedene i år er det registrert over 160 000 konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er 26 000 flere konsultasjoner enn "normalåret" 2019, noe som tilsvarer en økning på nesten 20 prosent.

Ser man kun på Vestre Viken HF har antall konsultasjoner økt med over 6500 konsultasjoner siden 2019, noe som tilsvarer en økning på over 30 prosent.

Det har vært et bevisst valg å øke aktiviteten og gi flere barn og unge hjelp, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Antall konsultasjoner de tre første månedene
Sykehus/helseforetak
​Antall h​ittil i år
​Antall i samme periode 2019
​Endring i antall
​Endring i prosent
​Vestre Viken 
​28 002
​21 469
​6 533
​30,4
​Akershus Universitetssykehus
​31 137
​24 746 
​6 391
​25,8
​Oslo Universitetssykehus
​20 959
​16 025
​4 934
​30,8
​Sykehuset i Vestfold
​16 697
​15 001
​1 696
​11,3
​Sykehuset Innlandet
​15 604
​14 366
​1 238
​8,6
​Sykehuset Telemark
​10 755
​9 104
​1 651
​18,1
​Sykehuset Østfold
​13 800
​12 177
​1 623
​13,3
​Sørlandet sykehus
​13 023
​13 759
​-736
​-5,3
​Diakonhjemmet
​3 904
​3 522
​382
​10,8

​Lovisenberg
​9 277
​6 666
​2 611
39,2

​Totalt i Helse Sør-Øst
​163 158
​136 835
​26 323
​19,2


​​
​ ​Hun forteller at det er et stort press på psykisk helsevern for barn og unge, og at det er mange som blir henvist. De tre første månedene i år har de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Helse Sør-Øst mottatt over 7 000 henvisninger, og det er en økning på 45 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.​​

Antall henvisninger de tre første månedene


​2019
​2023​
​Økning i antall
​Økning i prosent
​Januar
​1 647
​2 240
​593
​36
​Februar
​1 655 
​2 338
​683
​41
​Mars
​1 620
​2 575
​955
​59
​Totalt
​4 922
​7 153
​2 231
​45

​I flere år har andelen henvisninger som blir avvist vært på over 20 prosent. Hittil i år er denne andelen redusert til under 20 prosent.

–​ Målet er at helseforetakene, i samarbeid med kommunene finner et godt tilbud til barn og unge, slik at få henvisninger blir avvist, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng. Han påpeker at barn og unges psykiske helse vil være et prioritert område i lang tid fremover.

Saken ble først publisert på Helse Sør-Øst sin nettside