Færre liggedøgn med digital hjemmeoppfølging

Siden 2021 har Drammen sykehus hatt tilbud om digital hjemmeoppfølging av pasienter med kronisk lungesykdom (KOLS). Etter to år i drift viser tallene at den digitale behandlingen reduserer antall innleggelser og liggedøgn for pasientene som mottar denne oppfølgingen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 11.09.2023

I dag er det 10 pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging. Bjørn Ellingsen er en av dem. Han har hatt oppfølging i snart to år, og er meget fornøyd med løsningen.  

– Den siste tiden før jeg startet med digital oppfølging, hadde jeg oftere lungebetennelse og kjente på en sterk grad av engstelse hver gang symptomene oppstod. Nå har jeg bedre sykdomsinnsikt og er trygg på at problemene løses kjapt når de dukker opp, sier han.  

Ellingsen har ikke hatt en eneste kolsrelatert innleggelse siden han startet med oppfølgingen. Han er tydelig på at digital hjemmeoppfølging bidrar til at han kan leve et aktivt liv.   

– Familien merker jo forskjell. Det føles trygt for både meg og familien. Det betyr at vi kan gjøre ting sammen uten at jeg eller min kone engster oss, sier han.   

I sommer var Bjørn på interrail i Europa, med digital oppfølging og medisin i veska.  

– Det hadde jeg aldri turt hadde det ikke vært for at jeg har «hjelpa» med meg, sier Bjørn.  

Oppdager forverring raskt  

Karin Helen Danielsen er lungesykepleier ved medisinsk poliklinikk i Drammen, og er en av de som holder kontakt med pasientene og går igjennom registreringene som pasientene utfører hjemme. Hun er ikke i tvil om fordelene med å følge pasientene digitalt  

– Oppfølgingen gjør at vi har mulighet til å avdekke sykdomsutvikling på et tidligere tidspunkt og får satt i gang tiltak før pasientene blir så syke at de må på sykehus, sier hun.  
Pasienter med KOLS er en gruppe med hyppige innleggelser. Mange har små reserver, og av og til skal det ikke så mye til før det blir behov for innleggelse. Ved å foreta målinger og rapportere om egen opplevelse av sykdommen, vil også pasientene lære seg å gjenkjenne små forandringene tidlig.   

– Ved endringer kan det være nok med små justeringer, for eksempel dosering av medisiner. Pasientene lærer seg å kjenne sykdommen på en annen måte, og sammen fører det til færre innleggelser, mer stabil sykdom og bedre dager for pasientene, avslutter hun.   

Se Bjørn Ellingsen dele sine erfaringer med digital hjemmeoppfølging

 

 ​