Får mye positiv oppmerksomhet for Pride-markering

Ambulansetjenesten i Vestre Viken legger til rette for at ansatte kan markere mangfold og fellesskap gjennom å bære et merke med regnbuefargene på uniformen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.06.2021
Sist oppdatert 05.06.2023
Pride-merker på ambulanseuniformer

Linda Saue Jacobsen og Renée H. Riksvold fra ambulansestasjonen på Gol viser frem de nye merkene.

- Dette er vårt bidrag til å arbeid for et mer åpent og inkluderende samfunn og arbeidsplass. Alle ansatte i ambulansetjenesten har fått tilbud om å få et regnbuefarget merke med borrelås som kan festes på vestre arm på uniformen. Det er helt frivillig om man ønsker å gå med merket, og vi legger ikke press på noen.

Overveldende mange ansatte har gitt positive tilbakemeldinger og viser et stort engasjement, og synes det er stas å få lov til å bære merket. Så er det noen som ikke ønsker å delta, og det er selvsagt helt i orden og uproblematisk, forteller Snorre Birk Gundersen, ambulansesjef i Vestre Viken HF.

Åpenhet og inkludering

Bak dette engasjementet ligger ønsket om å markere at også ambulansetjenesten skal være et åpent og inkluderende sted å jobbe, der mangfold verdsettes. Det skal være rom for alle syn.

Bildet med ansatte som har på regnbuemerket har også blitt brukt i stillingsannonser som annonseres i lokalaviser.

- Vi har fått veldig mange positive reaksjoner, også i sosiale medier. Nå har vi blitt kontaktet av kolleger andre steder i landet som også ønsker å delta i markeringen, det er hyggelig å se, forteller ambulansesjefen.

Pride i Hallingdal og Drammen

Han mener det er en lang vei å gå før samfunnet er åpent og inkluderende for absolutt alle.

- Jeg mener det er viktigere enn noen gang å stå opp og vise respekt, nestekjærlighet og raushet. Det er rørende å se at så mange gjerne vil være med. Det gjør meg stolt. Vi har også sagt at det selvsagt er greit dersom ansatte ønsker å delta i Pride-parader i uniform. I første omgang skal vår frivillige markering vare fra 5. til 15. juni. Det er nemlig Pride i Hallingdal fra 7. til 13. juni. Så vil vi gjøre det samme igjen i august under Pride i Drammen, men der er det ikke satt en dato, så det får vi komme tilbake til, forteller Snorre Birk Gundersen.

Pridemerker på ambulanseuniform.