Får 50 millioner til oppgradering

Vestre viken får 50 millioner kroner til oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

Publisert 07.07.2020
Sist oppdatert 06.06.2023
bilde av Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus
BRK-prosjektet er en omfattende oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

​Vestre Viken helseforetak har fått tildelt 50 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Dette er en del av det omfattende BRK-prosjektet.

Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.
- Vi er svært glad for at regjeringen har stilt ekstra midler til disposisjon på denne måten.  Pengene skal gå til prosjekter som kan settes i gang raskt og som vil gi arbeid til mange. Bevilgningen til Vestre Viken helseforetak legger til rette for at viktige oppgraderinger kan gjøres, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

I alt har Helse Sør-Øst RHF fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sør-Øst RHF i møtet 1. juli.

- Dette er vi glade for. Vi har startet arbeidet med å konkretisere hva midlene skal benyttes til, forteller fungerende administrerende direktør i Vestre Viken HF, Halfdan Aas.