Drammen sykehus i gul beredskap

Kl. 10:30 på mandag 29. november 2021 ble Drammen sykehus satt i Gul beredskap.

Publisert 29.11.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Drammen sykehus.
Drammen sykehus.

​Bakgrunnen for beredskapen er økende antall intensivpasienter og en krevende totalsituasjon på sengepostene.

Mandag 29. november er det innlagt 12 pasienter med covid-smitte ved Drammen sykehus og 27 innlagte covid- pasienter totalt i Vestre Viken.
   

 

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken